Projekty budynków kultury

Projekt wystawy CTH - Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Swiętokrzyskim

Na ekspozycję projektowanej wystawy stałej przeznaczono łącznie ponad 600 m2 powierzchni istniejącego budynku kina Etiuda w Ostrowcu Świętokrzyskim. aranżujemy przestrzeń, wnętrza na piętrach +1 oraz +2, dostosowując ją do scenariusza wystawy oraz ruchu zwiedzających. Oba poziomy wystawy łaczymy komunikacją pionową tj. klatką schodową oraz windą, są dostępne z komunikacji ogólnej budynku Kina.

Przy projektowaniu aranżacji ekspozycyjnej uwzlędniamy wiele elementów stałych i zmiennych mających wpływ na kształt ekspozycji, tj. m.in.: ograniczenia i możliwości wynikające z architektury istniejącego obiektu: wielkość i kształt sal, wysokość pomieszczeń, konieczność wyeliminowania dostępu światła dziennego przy jednoczesnym zachowaniu dostępu technicznego do istniejących okien, ergonomię wnętrza, możliwości doprowadzenia instalacji, długość ścieżki zwiedzania, warunki ewakuacji, warunki użytkowania oraz przepisy techniczne. Aranżację wystawy projektujemy na podstawie scenariuszu ekspozycji, uwzględnimy też ogólny zamysł Inwestora co do charakteru wystawy a także respektujmy grupę docelową ekspozycji.

EKSPOZYCJA

Aranżacja ekspozycji jest spójna ze scenariuszem merytorycznym wystawy, w którym określono założenia i tematy poruszane w poszczególnych działach ekspozycji. Środkami przekazu treści są projektowane elementy multimedialne i mechatroniczne oraz bogata scenografia i dźwięk. Projektowana ekspozycja wykorzystuje wiele elementów nowoczesnego sprzętu, jak ekrany wielkopowierzchniowe, panoramiczne, rzutniki krótkoogniskowe, kioski, wytwornice mgły, projekcje reagujące na dotyk. Wystawa kierowana jest przede wszystkim do młodszych odbiorców, niemniej w każdej sekcji tematycznej przewidujemy możliwość szerszego zapoznania się z tematem przez osoby dorosłe.

PROJEKTOWANA EKSPOZYCJA DOSTOSOWANA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W celu dostosowania przestrzeni przeznaczonej na wystawę do osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich ujednolicamy poziom posadzek w obrębie ekspozycji na obu piętrach poprzez zaprojektowanie podłogi podniesionej w miejscu zmiany wysokości zastanych stropów budynku. Winda osobowa zapewnia dogodny dostęp do obu pięter wystawy. Drzwi w obiekcie projektujemy jako bezprogowe. Projektowana szerokość ścieżki wystawy jak również jej geometria uwzględnia wymiary wózka inwalidzkiego. Zakłada się, że wszystkie osoby niepełnosprawne będą zwiedzały wystawę z opiekunami. W budynku znajdą się też toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

TECHNOLOGIA EKSPOZYCJI MULTIMEDIALNEJ

..

KLIENT
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski
LOKALIZACJA
Ostrowiec Świętokrzyski
PROJEKT
Maj 2019
POWIERZCHNIA
3550 m2
208 18 22
208 18 20
208 18 14
208 18 12
208 18 08
208 18 08 2
7a
6a