Projekty budynków biurowych

Archiwum Narodowe w Krakowie

Autorzy projektu architektonicznego nowego budynku centrum kultury

architekt Agnieszka Latała

architekt Grzegorz Dresler

IDEA PROJEKTU

Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania,

aby istniały rzeczy, które mogą cię zadziwić, wywołać wstrząs.

ważne jest, aby nie dotknęła cię straszna choroba – obojętność. Ryszard Kapuściński

Zachowaj swoją wrażliwość, pozwól sobie na odkrywanie nowych doznań i doświadczeń. Nie daj się ogarnąć chorobie obojętności, jaką jest brak emocji i zainteresowania.

Projekt Archiwum Narodowego jest oparty na kluczowych wartościach i dyspozycjach. Klasyczna architektura budynku podkreśla jego znaczenie i rangę. Czytelne rozplanowanie i zagospodarowanie terenu zapewnia właściwe funkcjonowanie obiektu.

Projekt opiera się na nowoczesnych zasadach budownictwa pasywnego i zrównoważonego, które uwzględniają aspekty środowiskowe, socjalne i ekonomiczne. W budynku wykorzystano nowoczesne technologie, aby zapewnić odpowiednie warunki dla archiwaliów i komfort pracy.

Forma budynku i elewacja są dobrane z uwzględnieniem otoczenia. Bryła budynku, funkcje i konstrukcja zostały zaprojektowane z myślą o racjonalizacji kosztów budowy i długoletniej eksploatacji.

Architektura to nie tylko budynki, ale także symbol naszej kultury i naszych wartości. Dlatego ważne jest, aby nasze budynki odzwierciedlały naszą dumę i nasze ambicje.

Architektura jest dla nas sztuką, która opiera się na precyzji i dokładności. Każdy detal jest ważny i każdy element jest starannie dobrany, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

FORMA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Lokalizacja i bryła budynku Archiwum Narodowego zostały zaprojektowane z niezwykłą precyzją, bazując na szczegółowej analizie urbanistycznej działki. Rezultat? Architektoniczne dzieło, które doskonale wpisuje się w kierunki wyznaczone przez okoliczne budynki, tworząc harmonijną osi północ-południe.

Reprezentacyjna bryła budynku zostanie ulokowana po stronie południowej, blisko wejścia na działkę, by jak najlepiej prezentować się z zewnątrz. W północno-wschodniej części terenu zachowana została rezerwa, która pozwoli na przyszłe rozbudowanie obiektu.

Nie zapomniano także o niezbędnych elementach zagospodarowania terenu, takich jak droga dojazdowa i miejsca parkingowe, zjazd do garażu podziemnego, droga pożarowa, plac dla straży pożarnej, przestrzeń manewrowa dla TIR-ów, ciągi piesze i zieleń.

Droga pożarowa spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa, kończąc się placem pożarowym i odcinkiem drogi bez nawrotki. Dostępność do budynku jest zapewniona od strony ulicy Rakowickiej, a dojście do niego projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym. Proponowana jest także nowa, zielona ścieżka, łącząca Archiwum Narodowe z budynkami przy Muzeum Armii Krajowej, co pozwoli na dojazd do budynku także od strony ul. Wita Stwosza.

FORMA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Forma budynku Archiwum Narodowego oparta jest na prostych i harmonijnych bryłach prostopadłościennych o zbliżonej wysokości. Projekt zgodny jest z zasadami budowania budynków energooszczędnych, co oznacza, że bryła jest zwarta, a powierzchnie przegród zewnętrznych zostały zaprojektowane jak najmniejsze w stosunku do kubatury budynku. Ta klasyczna bryła oraz powtarzalne elementy elewacji pozwolą na ograniczenie kosztów budowy i eksploatacji obiektu.

Archiwum Narodowe to miejsce, w którym nadrzędnym celem jest zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa gromadzonych zbiorów. W kontekście architektury, trwałość oznacza zastosowanie trwałych materiałów oraz styl, który przetrwa próbę czasu.

Elewacje budynku zostały wykonane z jasnego kamienia, co nadaje mu spokojnego i stabilnego charakteru. Smukłe pionowe podziały okien podkreślają rangę obiektu, a klasyczny podział elewacji został przełamany asymetrycznie usytuowanym głównym wejściem. Takie połączenie tradycji i nowoczesności stanowi o unikalności i wyjątkowości budynku Archiwum Narodowego.

FUNKCJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ARCHIWUM

Wnętrze budynku Archiwum Narodowego zostało zaprojektowane z dbałością o funkcjonalne powiązania. Naszym priorytetem było stworzenie unikalnego i eleganckiego charakteru wnętrza, szczególnie dla odwiedzających. Czytelnia została zaprojektowana tarasowo, aby zapewnić dobry dostęp do światła dziennego. Wstęga łącząca przeszłość zapisaną w dokumentach archiwalnych z teraźniejszością, biegnie od pracowni konserwacji na najwyższym piętrze po główne wejście do czytelni. Wstęga pełni również funkcję lady z stanowiskami komputerowymi, umożliwiającymi zapoznanie się ze zbiorami w wersji cyfrowej.

Budynek został podzielony na sześć stref, zgodnie z przeznaczeniem i dostępnością: strefa przejmowania, strefa zabezpieczania, strefa przechowywania, strefa udostępniania, strefa obsługi oraz strefa publiczna.

Materiały archiwalne będą przechowywane w 20 magazynach na 5 kondygnacjach powtarzalnych, wyposażonych w system regałów przesuwnych. Magazyny pomieszczą ponad 60 km archiwaliów, zapewniając dogodny dostęp oraz maksymalne wykorzystanie powierzchni i kubatury.

Pracownicy Archiwum Narodowego będą mieć do dyspozycji dodatkowe reprezentacyjne wejście, z lobby z recepcją i szatnią, oddzielnie dla nich i gości. Pomieszczenia biurowe i administracyjne zostały zlokalizowane na dwóch kondygnacjach +2 i +3, z dobrym doświetleniem światłem dziennym i widokiem na otaczającą zieleń. Czytelnia mieści 100 stanowisk do zapoznawania się z materiałami archiwalnymi.

Zaawansowana technologia audiowizualna została zintegrowana z architekturą Sali, dzięki czemu umożliwia ona prowadzenie konferencji, prezentacji i wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie. W sali znajduje się również system nagłośnienia, oświetlenia i kontroli światła, które zapewniają doskonałą jakość dźwięku i obrazu.

Zieleń. Oprócz Sali audiowizualnej, na terenie kompleksu zaprojektowano również strefy zieleni, które stanowią oazę spokoju i relaksu dla pracowników i gości. Zieleń jest również ważnym elementem estetycznym, który wprowadza harmonię między budynkiem a otoczeniem.

Ogólnie rzecz biorąc, Archiwum Narodowe zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu trwałości zbiorów, komforcie pracowników i gości oraz zgodnie z zasadami projektowania budynków energooszczędnych. Wszystko to zostało połączone z unikalnym charakterem wnętrz i zaawansowaną technologią, która zapewnia doskonałą jakość obsługi i użytkowania.

MIKROKLIMAT BUDYNKU ARCHIWUM

Warunki mikroklimatyczne oraz zastosowane instalacje.

Celem zapewnienia właściwych warunków klimatycznych oraz niskich kosztów utrzymania budynku budynek wyposażony zostanie w nowoczesne i energooszczędne instalacje.

Dla poszczególnych pomieszczeń, funkcjonalnie i czasowo związanych ze sobą, projektuje się następujące oddzielne instalacje:

Budynek magazynowy = budynek pasywny

– Podstawą do przyjęcia warunków klimatycznych były zrealizowane na terenie Europy budynki archiwów i magazynów muzealnych oparte na idei budynków pasywnych

– W celu zapewnienia najlepszych warunków wykonaliśmy szereg symulacji komputerowych na modelu 3D z uwzględnieniem realnej wielkości budynku, powierzchni ścian stropów, dachu, fundamentów, attyk, izolacyjności wszystkich przegród i okien

– Dane klimatyczne dla Krakowa z uzyskano z serwera danych klimatycznych Strusoft.

– W symulacjach ujęte zostały projektowane warunki klimatyczne w budynku z uwzględnieniem stref funkcjonalnych i wynikających z tego różnic temperatury i wentylacji poszczególnych grup pomieszczeń

1. magazyny archiwów:

-projektowane warunki klimatyczne segmentu magazynowego ? dział archiwum

-cykl roczny temperatury od 7o C w zimie do około 22o C w lecie odzwierciedlający roczną zmianę klimatu na zewnątrz budynku

-wymiana powietrza na poziomie 0,1 wym/h, wymiennik gruntowy do wstępnego ogrzania lub chłodzenia powietrza: powietrze wentylacyjne przez większość czasu ogrzewane będzie w sposób naturalny za pomocą gruntowego wymiennika ciepła co pozwoli również uzyskać dość wysoką stabilność temperatury powietrza,

-pompy ciepła do ogrzewania całego budynku.

-ogrzewanie pomieszczeń w celu wyeliminowania punktu rosy w krytycznych pod względem różnic temperatur i wilgotności  miesiącach

Budynek pasywny magazynu archiwum oraz zrównoważony budynek biurowy

Przewiduje się, że budynek zużywały będą minimalne ilości energii poprzez zastosowanie odpowiednich do funkcji specjalnych rozwiązań budowlanych oraz instalacyjnych. Osiągnięte zostanie to dzięki zastosowaniu rozwiązań stosowanych w budynkach pasywnych i zrównoważonych

Redukcja zapotrzebowania na energię

Elementy zacieniające: Symulacja energetyczna wykazała ze konieczne jest zastosowanie zewnętrznych żaluzji lub przesłon co pozwoliło ograniczyć zyski z nasłonecznienia do 120985 MWh/a

Brak okien w budynku magazynowym archiwum, drzwi do archiwum ciepłe bez przeszkleń wykonane w standardzie budynku pasywnego. Brak okien pozwolił zredukować zyski z nasłonecznienia do 6304,2 kWh/a MWh

Wysoka izolacyjność dachu i ścian: Ściany budynku archiwum zaprojektowane zostały jak dla budynku pasywnego (wsp. U=0,09 W/(m2K)) z dodatkowa ścianą z lekkiego betonu od wnętrza archiwum regulująca pasywnie poziom wilgotności w archiwach.

Techniki pasywne

W budynku zaprojektowana została wentylacja mieszana, która dzięki zastosowaniu systemów budynkowych będzie chłodzić budynek w godzinach nocnych. Okna budynku biurowego podłączone do systemu BMS będą uchylać się w godzinach nocnych w celu napływu zimnego powietrza i schłodzenia wnętrza oraz zamykać w przypadku silnego wiatru lub deszczu (czujniki deszczu i wiatru podłączone do systemu BMS). W godzinach porannych budynek biurowy będzie miał obniżoną temperaturę, co ograniczy działanie wentylacji w godzinach pracy budynku.

Wykorzystana zostanie akumulacyjność cieplna budynku: ściany żelbetowe, stropy żelbetowe, ściany działowe murowane zamiast lekkich. Okna budynku biurowego podłączone do systemu BMS będą uchylać się w celu napływu zimnego powietrza, stropy i ściany będą w okresie letnim schładzane zimnym powietrzem z okien a w dzień będą oddawały chłód do pomieszczeń. Jest to to lepsze rozwiązanie niż wentylacja stropami kanałowymi.

Pompy ciepła  -urządzenia dobrane zostaną dla wyższej temperatury wody, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie chłodzenia pasywnego (praca pompy ciepła bez udziału sprężarki

Techniki aktywne

Kontrolowany będzie napływ powietrza do pomieszczeń sanitarnych (czujnik ruchu lub sprzężenie z oświetleniem), oraz do pozostałych pomieszczeń poza godzinami pracy. Instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych sali audytoryjnej, komunikacji będzie działała tylko w godzinach pracy zgodnie z harmonogramem systemu BMS

Kontrolowany będzie napływ powietrza dla większych pomieszczeń typu sala audytoryjna czytelnia, poprzez zastosowanie regulatorów VAV, pracujących w funkcji stężenia dwutlenku węgla (minimalizacja ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego w zależności od ilości osób, czyli wynikającej z tego ilości dwutlenku węgla w powietrzu)

Odzysk energii

Projektowane są wysokowydajne centrale wentylacyjne wyposażone w wymienniki odzysku ciepła, których sprawność będzie wynosić minimum 85-90 %,

Świeże powietrze dla wentylacji doprowadzone zostanie do budynku poprzez gruntowy wymiennika ciepła, który w okresie zimowym zapewniał będzie wstępne podgrzanie powietrza (z temperatury -22 C do temperatury ok 4 C) a latem wstępne schłodzenie (z temperatury 35 C do temperatury ok 11 C).

KLIENT
Archiwum Narodowe w Krakowie
LOKALIZACJA
Kraków
PROJEKT
Grudzien 2016
POWIERZCHNIA
7850 m2
PROJEKT ARCHIWUM PERSPEKTYWA 1
PROJEKT ARCHIWUM ELEWACJA 1
PROJEKT ARCHIWUM PERSPEKTYWA WNETRZE SALI KONFERENCYJNEJ 1
PROJEKT ARCHIWUM PERSPEKTYWA WNETRZE SALI KONFERENCYJNEJ 2
PROJEKT ARCHIWUM PERSPEKTYWA WNETRZE 1