Projekty budynków

Projekt przebudowy i nadbudowy budynku Teatru im. J. Słowackiego

Autorzy projektu architektonicznego budynku Teatru im. Juliusza słowackiego w Krakowie

architekt Grzegorz Dresler

architekt Agnieszka Latała

Lokalizacja i historia projektowanego budynku

Obiekt przed rozpoczęciem robót budowlanych wykorzystywany był jako magazyn dekoracji teatralnych, mebli scenicznych, rekwizytów teatralnych, rekwizytów militarnych (zbrojownia), oraz kostiumów scenicznych.

Obecnie planowane jest pozostawienie w budynku funkcji magazynu kostiumów oraz pracowni krawieckich, Teatr pragnie jednak w sposób nowoczesny i ciekawy udostępnić swoje zaplecze szerokiemu gronu odwiedzających. Poziom piwnic przeznaczono na wypożyczalnię kostiumów i rekwizytów teatralnych wraz z magazynem, parter zaś będzie pełnił funkcje wystawiennicze. Na piętrze znajdzie się sala prób. Na poddaszu pracownia krawiecka oraz pomieszczenia techniczne.

Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków pod nr A – 953 .

Projektowane zmiany funkcjonalne dla remontowanego budynku

 • W poziomie piwnic zaprojektowano wypożyczalnię kostiumów i rekwizytów teatralnych wraz z magazynem.
 • W przeważającej części parteru mieścić się będzie przestrzeń wystawiennicza.
 • W holu głównym zaaranżowana zostanie ekspozycja multimedialna (przestrzeń holu wejściowego ) prezentująca kolekcje strojów i dekoracji teatralnych)
 • W holu oraz w sąsiedniej ekspozycji zamontowane zostaną 4 stoły multimedialne dotykowe, pozwalające na interaktywne poznawanie historii teatru.
 • Cześć eksponatów prezentowana będzie w gablotach wykonanych ze szkła hartowanego – bezpiecznego, przy gablotach umieszczone będą tablety dotykowe pozwalające na poznanie prezentowanej kolekcji w sposób interaktywny (film, muzyka, opis, animacja)
 • uzupełnieniem ekspozycji będzie film prezentowany na ścianie wewnątrz holu za pomocą projektorów multimedialnych.
 • W poziomie antresoli zaprojektowano galerię militariów, pełniącą również funkcję galerii dla pracowników obsługi światła i dźwięku, bez wstępu innych osób niebędących pracownikami budynku.
 • Antresola dostępna jest tylko dla obsługi technicznej (w czasie zmiany aranżacji ekspozycji). Osoby zwiedzające oglądają przeszkloną antresolę z poziomu parteru budynku. Na poziom antresoli prowadza stalowe schody, nawiązujące rozwiązaniami konstrukcyjnymi do stalowej konstrukcji budynku.
 • Nad antresolą zaprojektowane zostały rzutniki multimedialne wyświetlające filmy lub obrazy na szklanej posadzce antresoli
 • Rzutniki multimedialne wyświetlać będą obraz lub film na naświetlach nad drzwiami wejściowymi do budynku
 • Wydzielona zostanie sala prób ( poziom 1 pietra) wraz z zapleczem artystycznym i technicznym. Sala została wydzielona izolacjami akustycznymi na ścianach suficie  i w podłodze.
 • Zmodernizowana zostanie winda towarowa pomiędzy poziomem piwnic a poziomem sali prób. Winda będzie miała udźwig 1250 kg. Maszynownię dźwigu hydraulicznego zlokalizowano w poziomie piwnic w wydzielonym pomieszczeniu
 • Wykonana zostanie pracownia krawiecka wraz z zapleczem (poziom poddasza). Jest to niekorzystna lokalizacja ze względu na możliwość przenoszenia się dźwięków z pracowni krawieckiej (pracujące maszyny) do przestrzeni sali prób, jednak zdaniem Inwestora najważniejszym było utrzymanie wymaganych funkcji w budynku , kosztem mniejszego komfortu poszczególnych użytkowników budynku. Nad pomieszczeniami pracowni krawieckiej zaprojektowano dodatkowe oświetlenie oknami połaciowymi
 • W projekcie zastosowano izolacje akustyczne które powinny zminimalizować przenoszenie się dźwięków pomiędzy pomieszczeniami.

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanego zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

 • Ławy fundamentowe – żelbetowe wylewane, ściany fundamentowe żelbetowe wylewane.
 • Podbicia fundamentowe – betonowe.
 • Stropy żelbetowe na belkach stalowych
 • Schody – konstrukcja żelbetowa
 • Antresola nad salą kawiarni – konstrukcja stalowa
 • Dach nad budynkiem – konstrukcja drewniana
 • Oparcie agregatów skraplających nad dachem – konstrukcja stalowa

Dokładna analiza przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych zawarta jest w projekcie konstrukcyjnym, będącym integralną częścią niniejszego projektu budowlanego.

Ściany

W części nadziemnej ściany z cegły austriackiej – bez zmian budowlanych. Elementy tynkowane do renowacji wg programu robót konserwatorskich

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne przy klatce schodowej żelbetowe gr 25 cm

Ściany wewnętrzne działowe

 • działowe murowane z cegły pełnej grubości 12 cm.
 • ściana GK z izolacją akustyczną

 

Stropy

Strop pomiędzy osiami A-B Stropy żelbetowy wylewany – wg projektu branży konstrukcyjnej.

Stropy nad pozostałą częścią budynku żelbetowe oparte na belkach stalowych – wg projektu branży konstrukcyjnej

Dachy

Zaprojektowano dachy dwuspadowy , konstrukcja drewniana wg projektu branży konstrukcyjnej. Pokrycie dachu blachą tytanowo cynkowa patynowaną RHEINZINK

Nadproża

Wszystkie nadproża projektowane z kształtowników stalowych – wg projektu branży konstrukcyjnej. Wszystkie stalowe nadproża wykonane będą jako widoczne

Podciągi

Podciągi i zebra stropów żelbetowe wylewane.

Wieńce

Wieńce żelbetowe wylewane. Wykonana zostanie bruzda w ścianie ceglanej. Bruzdę należy wycinać piłami do cięcia cegieł, bez uszkodzeń sąsiednich cegieł i spoin.

Izolacja przeciwwilgociowa

 • Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych
 • z zastosowaniem 2 warstw papy termozgrzewalnej Icopal Fundament.
 • Izolacja pozioma płyty fundamentowej: 2 x papa SBS na osnowie z włókniny poliestrowej i np. Icopal SBS Szybki Profil Fundament
 • Izolacja pozioma ław fundamentowych na warstwie chudego betonu – 2 x papa Icopal SBS Szybki Profil Fundament
 • Izolacja pozioma i pionowa posadzki w łazience i toaletach – 2 warstwy płynnej folii Superflex 1 na zagruntowaniu Eurolan TG2 lub innego typu izolacja o tych samych właściwościach

Ślusarka okienna stalowa

Okna w pomieszczeniu sali prób wykonać, jako okna otwierane (otwieranie tylko do mycia szyb) z zastosowaniem zestawów szklanych:

 • szkło zewnętrzne klejone – akustyczne 6.1 z folią PVB Acoustic,
 • pustka międzyszybowa 12-16 mm,
 • szkło wewnętrzne hartowane lub półhartowane 6 mm

Elementy szprosów wraz z oszkleniem wykonać wg wymiarów istniejących okien i szprosów ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Okna stalowe z przeszkleniami ze szkła odzyskanego z rozbiórki (wzór szkła kocie łapki) stanowić będą oddzielną konstrukcję odsunięta od okien aluminiowych wewnętrznych ok. 35 cm (czyszczenie).

Wg rysunku szczegółowego projektu wykonawczego– Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

KLIENT
Teatr im. J Słowackiego w Krakowie
LOKALIZACJA
Kraków
PROJEKT
Grudzień 2015
POWIERZCHNIA
2100 m2
wnetrze sali wystaw
lamus_teatralny_wnetrze_parter PROJEKT WNETRZA OKNA 1920
elewacja budynku z czerwonej cegły
lamus_teatralny_wnetrze_parter PROJEKT WNETRZA SCHODY KRECONE 1920
lamus_teatralny_wnetrze_parter PROJEKT WNETRZA LAMPY 1920
wnetrze budynku
lamus_teatralny_wnetrze_parter PROJEKT SCHODOW 1920
lamus_teatralny_wnetrze_parter 1920