Projekty budynków biurowych

Projekt biurowca - Tauron Region Wysokich Napięć

Autorzy projektu architektonicznego nowego budynku biurowego

architekt Grzegorz Dresler

architekt Marta Wójtowicz

BRYŁA BUDYNKU

Projektowany jest budynek główny RWN ukształtowany na rzucie litery L i częściowo otwarta podłużna wiata służąca jako zadaszenie pojazdów i magazyn. Budynek główny częściowo dwukondygnacyjny o wysokości około 9,0m z wyższą częścią od strony południowej.

Długość budynku 51,6m, szerokość budynku 45,6m. Długość wiaty 63,6m, szerokość wiaty 7,2m. Odległość między budynkiem głównym a wiatą wynosi ok. 14,4m. Łączna powierzchnia zabudowy 1916,4m2. Od strony południowej wyznaczono zadaszone wejście główne do budynku, w środku długości budynku wyznaczono pozostałe dwa wejścia do budynku.

Podłużna wiata ma znajdować się po stronie zachodniej, oddalona od granic działki o minimum 4,0 m. Wiata osłonięta z trzech stron, niektóre jej pomieszczenia zamknięte ze wszystkich stron.

KOMUNIKACJA

Komunikacja i tereny utwardzone

Nie są projektowane nowe zjazdy z dróg publicznych. Projektowane jest włączenie się do istniejącej komunikacji na terenie bazy – do drogi prowadzącej z wjazdu od alei Piaskowej oraz do drogi prowadzącej z wjazdu od ulicy Kryształowej.

Teren z budynkiem RWN będzie ogrodzony z trzema bramami i jedną furtką. Jeden wjazd od strony wschodniej, dwa wjazdy, w tym dla pojazdów technicznych od strony południowej. Furtka od strony południowej.

Wokół całego budynku głównego będzie zapewniony dostęp dla pojazdów.

Między budynkiem głównym a podłużną wiatą będzie znajdować się utwardzony plac dostosowany do użytkowania przez ciężkie pojazdy techniczne. Przy wjeździe na teren RWN zostanie wyznaczone miejsce służące do postoju uczestników spotkań lub postoju doraźnego sprzętu ciężkiego.

Przewidywana jest kanalizacja deszczowa odwadniająca utwardzone tereny wokół budynku.

Miejsca postojowe

Zapewniono osłonięte z trzech stron miejsca postojowe dla pojazdów osobowych, terenowych i zamykane miejsca postojowe dla przyczepek. Podłużna wiata przy budynku jest zadaszeniem dla:

  • trzech miejsc postojowych dla przyczepek o szerokości miejsca 2,5m (segment zamykany za pomocą bramy przesuwnej)
  • czterech miejsc postojowych dla pojazdów osobowych o szerokości miejsca 2,5m
  • siedmiu miejsc postojowych dla pojazdów terenowych o szerokości miejsca 3,0m
  • dwóch miejsc postojowych dla pojazdów terenowych o szerokości miejsca 3,5m

Zapewniono osłonięte z trzech stron miejsca postojowe dla pojazdów terenowych w części budynku głównego – osiem miejsc postojowych o szerokości 3,0m.

Przy wjeździe od strony południowej wyznaczono miejsce na postój uczestników spotkań lub postój doraźny sprzętu ciężkiego o wymiarze miejsca 5,0 x 15,0m.

UZBROJENIE TERENU

Projektowana jest budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych:

budowa przyłącza elektroenergetycznego (z istniejącej stacji trafo przy budynku E)

budowa przyłącza teletechnicznego (w nawiązaniu do studzienki teletechnicznej przy zach. ścianie budynku D)

budowa zewnętrznych instalacji teletechnicznych – systemy kontroli dostępu

budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (od projektowanego budynku do najbliższej studni kanalizacji sanitarnej przy istniejącej drodze)

budowa zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (do najbliższej studni kanalizacji sanitarnej przy istniejącej drodze)

budowa przyłącza kanalizacji deszczowej (od projektowanego budynku do najbliższej studni kanalizacji deszczowej przy istniejącej drodze)

budowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej (do najbliższej studni kanalizacji deszczowej przy istniejącej drodze)

budowa przyłącza wody (w nawiązaniu do przyłącza wody do budynku D z pominięciem parkingu przy budynku D)

budowa przyłącza centralnego ogrzewania z wymiennikownią ciepła (po północnej stronie wzdłuż budynku D)

budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu – zgodnie z obowiązującymi normami

budowa instalacji zasilania bram wjazdowych

budowa zewnętrznej instalacji ładowania pojazdów elektrycznych – stacja ładowania od strony południowej, przy wyznaczonym miejscu do postoju pojazdów uczestników gości (według rysunku zagospodarowania terenu)

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III ze strefą pożarową PM oraz do grupy budynków niskich, ze względu na wysokość mniejszą niż 12,0 m. Budynek nie posiada stref pożarowych o łącznej gęst. obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m2. W związku z tym do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. (art.12 pkt 3. Rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych)

KLIENT
TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
LOKALIZACJA
Tarnów
PROJEKT
Marzec 2021
POWIERZCHNIA
2500 m2
projektowany budynek Tauron w Tarnowie
BIUROWIEC TAURON WYSOKIE NAPIECIA 3 TARNOW 1920
projektowany budynek Tauron w Tarnowie
projektowany budynek Tauron w Tarnowie
projektowany budynek Tauron w Tarnowie