Budynki biurowe i dydaktyczne

PROJEKT BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PWSTE W JAROSLAWIU

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna uzyskała pozwolenie na budowę nowoczesnego budynku dydaktycznego . Na razie są to wizualizacje ale już niedługo ruszy budowa. Projekt opracowany przez pracownię projektową Dresler Studio.

Lokalizacja

Działki przeznaczone pod zabudowę znajdują się w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16,

Teren inwestycji przylega swoją południową granicą do pasa drogowego ul. Pruchnickiej, po wschodniej stronie graniczy z działkami prywatnymi, po zachodniej stronie przylega do kortów PWSTE

Projektowany jest budynek z 3 kondygnacjami nadziemnymi i jedna kondygnacja podziemna. Budynek o formie prostopadłościanu, z dachem czterospadowym

Wysokość budynku 16,50 m do kalenicy licząc od terenu przy wejściu do budynku.

 

Budynek będzie pełnił funkcje edukacyjne i administracyjno biurowe

W odpowiednich częściach przeznaczony będzie na pomieszczenia socjalno-biurowe, logistyczne i garaż na sprzęt gospodarczy wraz z wymaganą infrastrukturą.

Na poziomie piwnic zlokalizowane będą

 • Pomieszczenia pomocnicze lub sprzęt gospodarczy
 • Magazyn z regałami przesuwnymi
 • Pomieszczenie pracowników technicznych, przy pomieszczeniach gospodarczych
 • Pomieszczenia techniczne
 • Pomieszczenia sanitarno higieniczne
 • Komunikacja – klatki schodowe i korytarze
 • Laboratoria

Na parterze będą zlokalizowane:

 • Centrum Obsługi Studentów
 • Sala wykładowa
 • Pomieszczenia biurowo administracyjne
 • Pomieszczenia sanitarno higieniczne
 • Komunikacja – klatki schodowe i korytarze

Na 1 piętrze będą zlokalizowane:

 • Laboratoria
 • Magazyny
 • Sala wykładowa
 • Pomieszczenia sanitarno higieniczne
 • Komunikacja – klatki schodowe i korytarze

Na poddaszu będą zlokalizowane:

 • Laboratoria
 • Magazyny
 • Pomieszczenia techniczne (kotłownia, wentylatornia)
 • Pomieszczenia sanitarno higieniczne
 • Komunikacja – klatki schodowe i korytarze

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

 • Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu

przed głównym wejściem              = 16,50 m

 • Grupa wysokości: budynek średniowysoki (SW)
 • Długość elewacji frontowej = 50.80 m
 • Szerokość budynku = 14.40 m
 • Liczba kondygnacji: = 3 nadziemne, 1 podziemna
 • Powierzchnia zabudowy = 750 m2
 • powierzchnia użytkowa = 2450 m2
 • powierzchnia całkowita = 3000 m2

Spokojna bryła budynku z pionowymi otworami okiennymi  nie konkuruje z zabytkowymi budynkami. Celem projektu jest neutralne wpisanie się w zastany kontekst a nie naśladowanie zabytków.

W Karcie Ateńskiej z 1931 roku poruszono wiele problemów, w tym także kwestie uzupełnień zabudowy zabytkowej. W swoich zapisach odnosi się także do skali miasta historycznego. „Konferencja zaleca przy wznoszeniu budowli respektowanie charakteru i fizjonomii (oblicza) miasta szczególnie w sąsiedztwie zabytków, których otoczenie winno być przedmiotem szczególnej troski. (Karta Ateńska… 2015. s. 28).

Dokument nie mówi, wprost, jakie powinny być nowe formy wprowadzone w środowisko zabytkowe, jednak pośrednio można wywnioskować, że raczej nie powinny to być formy historyczne (Kadłuczka 2000, s. 61).

Współtwórca konserwatorskiej Karty Ateńskiej, architekt i konserwator zabytków Gustavo Giovannoni początkowo nie widział możliwości uzupełnień zespołów zabudowy historycznej nową architekturą. Z czasem jednak uznał konieczność wprowadzenia nowych elementów do struktur zabytkowych, z zastrzeżeniem, by nowe obiekty nie naśladowały historycznych i jednocześnie miały charakter neutralny (Kadłuczka 2000, s. 60-61).

Wprowadzenie form współczesnych do środowiska zabytkowego jest już od dawna powszechnym działaniem. Ocena konkretnych realizacji jest indywidualna i wynika, z jakości przyjętych rozwiązań. Nie budzi też większych wątpliwości od strony doktrynalnej.

W swej zasadniczej warstwie są one zgodne z zapisami Karty Weneckiej, a więc, że „…, prace uzupełniające mają wywodzić się z kompozycji architektonicznej i będą nosić znamię naszych czasów” (II Międzynarodowy…, s. 591).

Projektowany budynek dydaktyczny PWSTE ma elewacje w kolorze szarym neutralnym, z tynkami imitującymi granit. Stolarka okienna w kolorze grafitowym stanowi akcent na tle szarej elewacji. Otwory okienne na elewacji zaprojektowano w ten sposób ze ich szerokość zmienia się „logarytmicznie”, płynnie przechodząc od szerszych do węższych.

Dach czterospadowy kryty blacha tytanowo cynkowa patynowana. W dachu okna połaciowe z ramami w kolorze szarym.

Projektowana forma budynku jest spokojna, stonowana, w żaden sposób nie konkuruje z zabytkowymi budynkami na terenie Uczelni.

Budynek jest obiektem o wysokich walorach urbanistyczno-architektonicznych oraz stanowi kompozycyjni jednorodną, wyeksponowaną i rozpoznawalną formę.

KLIENT
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna
LOKALIZACJA
Jarosław
PROJEKT
Luty 2021
POWIERZCHNIA
3000 m2