Projekty budynków biurowych

Budynej JRG Straży Pożarnej w Łodzi

Autorzy projektu architektonicznego nowego budynku JRG Straży Pożarnej w Łodzi

architekt Agnieszka Latała

architekt Grzegorz Dresler

architekt Marta Wojtowicz

 

 

Skala inwestycji

 • powierzchnia działki:              11487,1m2
 • wysokość budynku:                11,96 m
 • długość elewacji frontowej:      69,85 m
 • szerokość budynku:               57,58 m
 • liczba kondygnacji:                3 kondygnacje nadziemne
 • powierzchnia zabudowy           2340 m2
 • powierzchnia użytkowa            3000 m2
 • kubatura brutto                     18184 m3

IDEA PROJEKTU

Projektowany nowoczesny obiekt Jednostki Ratowniczo Gaśniczej to  3000m2 powierzchni zapewniającej strażakom odpowiednie warunki pełnienia całodobowej służby oraz baza dla pojazdów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych (m.in. gaszenie pożarów, likwidacja innych miejscowych zagrożeń, ograniczania skutków klęsk żywiołowych).

Strażnica posiadać będzie odpowiednie warunki lokalowe dla realizacji zadań operacyjnych, logistycznych, administracyjno-biurowych, szkoleniowych w szczególności:

 • przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, alarmowanie sił i środków JRG oraz koordynacja działań ratowniczo -gaśniczych;
 • garażowanie pożarniczych samochodów gaśniczych, specjalnych oraz przechowywanie sprzętu ratowniczego i materiałów niezbędnych dla potrzeb prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;
 • zapewnienie odpowiednich warunków do funkcjonowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego (SGRChem-Eko), w tym m.in. w  zakresie dezynfekcji, konserwacji ubrań gazoszczelnych i innego sprzętu i urządzeń;
 • przechowywanie środków ochrony indywidualnej;
 • zapewnienie zaplecza socjalnego dla strażaków;
 • konserwacja i naprawa sprzętu pożarniczego oraz drobnych napraw pojazdów;
 • magazynowanie środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów;
 • teoretyczne i praktyczne szkolenie strażaków;
 • podnoszenie sprawności fizycznej strażaków;
 • realizacja prac administracyjno – biurowych;
 • realizacja zadań edukacyjno – oświatowych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Projekt zagospodarowania terenu

Wyzwanie projektowe stanowiło pomieszczenie funkcji na wąskiej działce. Ze względu na znaczne nachylenie terenu konieczna była niwelacja terenu uwzględniająca ograniczenia wynikające z dopuszczalnego spadku nawierzchni przeznaczonej dla manewrów wozów strażackich. Zarówno przed jak i za budynkiem znajdują się place manewrowe zapewniające szybki wyjazd do akcji wozów straży pożarnej z 16 miejsc garażowych. W obrębie działki zaprojektowano zjazdy publiczne wraz z sygnalizacją świetlną wyjazdów alarmowych, drogi wewnętrzne, place i parkingi, elementy małej architektury i zieleń. Projekt objął też infrastrukturę sportową w której skład wchodzi wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach boiska do piłki ręcznej oraz wspinalnia strażacka.

Architektura i planowana funkcja obiektu

Budynek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zaprojektowano na rzucie zbliżonym do kształtu odwróconej litery L. Obiekt posiada dwie kondygnacje oraz wyższą – trzykondygnacyjną część frontową akcentującą główne wejście do budynku usytuowane w podcieniu. Dachy płaskie o kącie nachylenia optymalnym dla odprowadzania wód opadowych. Bryłę obiektu ukształtowała specyficzna funkcja i wymogi użytkowe zagospodarowania terenu.

Zachodnia część budynku, równoległa do ul. Przybyszewskiego mieści 16-stanowiskowy garaż dla wozów straży pożarnej oraz myjnię wozów. Część wschodnia przeznaczona będzie na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz logistyczne.

Na parterze zlokalizowane będą : wielostanowiskowy garaż dla samochodów wraz z myjnią, zespół pomieszczeń związanych z ratownictwem chemiczno-ekologicznym, moduł punktu alarmowego, pomieszczenia sanitarno higieniczne, szatnie, sauna, pralnia, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, pomieszczenia techniczne.

Punkt alarmowy jest miejscem pracy dyspozytorów i logistycznym sercem Jednostki, w którym przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach oraz wydawane są dyspozycje wyjazdów straży pożarnej do akcji. Pomieszczenie będzie wyposażone w specjalistyczne instalacje monitorujące i zarządzające pracą jednostki a także zaprojektowane w sposób umożliwiający pracownikom bezpośrednią obserwację stanowisk garażowych i wyjazdów na drogę publiczną.

Na piętrze zlokalizowane będą : moduł dowództwa Jednostki, pokoje do wypoczynku, ześlizgi łączące część socjalną bezpośrednio z garażem, pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków, świetlica, siłownia, pomieszczenia sanitarne, pralnia tzw. czysta, pomieszczenie gospodarcze, magazyn, pomieszczenie techniczne.

Pracownicy Jednostki, łącznie ok 70 osób, pełnią w obiekcie 24-godzinną służbę. Niezbędne było więc zaprojektowanie pomieszczeń bytowo- socjalnych. Pokoje przeznaczone do wypoczynku usytuowano w zacisznej części budynku od strony lasu. Okna pomieszczeń wychodzą na stronę wschodnią. Słońce o wschodzie nie nagrzewa pomieszczeń tak bardzo jak w południe, dlatego wschodnia ekspozycja jest odpowiednia dla pomieszczeń w których nie była przewidywana klimatyzacja. Zaprojektowane ześlizgi strażackie umożliwiają sprawną komunikację pomiędzy pomieszczeniami socjalnymi zlokalizowanymi na piętrze i miejscami postojowymi wozów strażackich, co wpływa korzystnie na czas reakcji służb.

W północnej części budynku, najbardziej oddalonej od części biurowej zaplanowano zewnętrzny taras techniczny przeznaczony pod lokalizację urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji mogących powodować hałas. Taras techniczny oddzielony jest dodatkowo od części socjalnej buforem klatki schodowej.

Trzecia, najwyższa, kondygnacja pomieści: salę szkoleniową z holem, niewielkim zapleczem gastronomicznym i magazynowym oraz węzłem sanitarnym; pokoje hotelowe tzw. dodatkowego zakwaterowania z łazienkami i wspólnym aneksem kuchennym.

Obiekt przystosowano do prowadzenia szkoleń, konferencji, projektując nowoczesną salę szkoleniową wyposażoną w sprzęt multimedialny, rzutnik, ekran elektryczny oraz fotele z pulpitami. W sali zaprojektowano duże panoramiczne okna oraz rolety zaciemniające. Północna ekspozycja przeszkleń wpłynie korzystnie na kształtowanie się temperatury wewnątrz pomieszczenia. Sala szkoleniowa pomieści do 50 osób. Sala wraz z zapleczem posiada dogodny dostęp komunikacyjny klatką schodową zlokalizowaną przy głównym wejściu do budynku, tak, że osoby biorące udział w szkoleniu nie wchodzą na teren socjalny Jednostki i obie części mogą działać niezależnie i bezkolizyjnie.

Bezpieczeństwo użytkowników

Dla głównej klatki schodowej zaprojektowano system oddymiania klatki schodowej z dwoma klapami oddymiającymi w dachu. Klapy dymowe uruchamiane są samoczynnie sygnałem z czujek pożarowych. Oddymianie klatki schodowej przyczynia się do bezpiecznej ewakuacji osób z wyższych pięter budynku w tym osób z sali szkoleń i pokoi hotelowych, czyli tych części obiektu, z których będą  korzystać osoby z zewnątrz, nie będące stałymi użytkownikami obiektu.

Nowoczesne fasady

Dla całego obiektu zaprojektowano nowoczesne fasady wentylowane Alucobond A2. Jest to system elewacji z aluminiowych płyt kompozytowych z niepalnym rdzeniem mineralnym mocowanych do ścian na podkonstrukcji aluminiowej systemem wieszakowym. Zaprojektowana elewacja zapewnia jakość, trwałość i doskonałą estetykę obiektu przez wiele lat. Zaprojektowano elewacje z wąskich płyt w układzie pionowym. Płyty elewacyjne o trzech szerokościach ułożono naprzemiennie. Kolorystyka płyt elewacyjnych w odcieniach szarości z akcentami w kolorze czerwonym była warunkiem Inwestora.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna została zaprojektowana w systemie tzw. ciepłego montażu. Okna i drzwi mocowane będą na konsolach nośnych w grubości warstwy ocieplenia, tzn zostaną wysunięte poza lico ścian konstrukcyjnych. Odpowiednie uszczelnienie pianą izolacyjną oraz dedykowanymi taśmami tak usytuowanych okien zapewnia najlepszą izolacyjność termiczną stolarki mocowanej w ścianach trójwarstwowych.

Okna zaprojektowano jako jednoskrzydłowe, bez dodatkowych podziałów, współgrające z układem płyt elewacyjnych.

Bramy szybkobieżne

Dla szybkiego i bezpiecznego wyjazdu wozów straży pożarnej zaprojektowano bramy harmonijkowe szybkobieżne otwierane na boki o wymiarach w świetle 400 x 450 cm.

Bramy automatyczne z samoczynnym przełączaniem zasilania oraz z możliwością otwierania ręcznego. Bramy wyposażone w system informujący o ich otwieraniu i zamykaniu, wyposażone w blokadę przed przytrzaśnięciem. Minimalny możliwy czas całkowitego otwarcia bramy wynosi 6 sekund.

Posadzki przemysłowe

W garażu oraz pomieszczeniu myjni pojazdów projektowane są posadzki przemysłowe wytrzymałe na duże obciążenia. Posadzki będą wykonane jako utwardzone powierzchniowo w technice suchej posypki metalicznej. W pomieszczeniach ratownictwa chemicznego, których elementy narażone są na kontakt z chemikaliami, projektowana jest chemoodporna posadzka winyloestrowa.

Budynek energooszczędny – fotowoltaika

W obiekcie przewiduje się zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o panele rozmieszczone na dachu. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna będzie cechowała się następującymi parametrami i własnościami:

ilość paneli fotowoltaicznych: 144

moc modułu: 340W

moc instalacji FV: ok. 49 kWp

przewidywany zysk roczny: ok. 50 000 kWh

Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu nad częścią garażową budynku, będą zamontowane na konstrukcji systemowej i skierowane na stronę południową. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Zakłada się wykorzystanie wyprodukowanej energii na potrzeby własne budynku oraz zwrot do sieci dostawcy energii.

Budynek energooszczędny – pompy ciepła

Projektowana instalacja pomp ciepła będzie podstawowym źródłem ciepła i chłodu dla budynku jednostki ratowniczo gaśniczej PSP Łódź-Olechów. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane są na tarasie technicznym bezpośrednio za ścianą zewnętrzną pomieszczenia maszynowni – miejscem lokalizacji wewnętrznych jednostek oraz pozostałej niezbędnej armatury źródła ciepła.

Projektowane pompy ciepła mogą pracować jako urządzenia rewersyjne. W odpowiednich warunkach pogodowych, na sygnał z urządzeń pomiarowych pompy ciepła przełączą się na tryb chłodzenia, przygotowując wodę lodową, które rozprowadzana jest po budynku do jednostek chłodzących wewnętrznych – klimakonwektorów.

Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewczych będzie 8 pomp ciepła o parametrach: dla jednostek zewnętrznych: nominalna moc grzewcza 15,6 kW (2), nominalna moc chłodnicza 11,9 kW(2); dla jednostek wewnętrznych: pobór prądu 0,21 kW

Przewidziano następujący rozdział ciepła:

 • 4 pompy ciepła – obieg grzejnikowy i ciepła technologicznego / chłodzenia,
 • 3 pompy ciepła – obieg ogrzewania podłogowego
 • 1 pompa ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Projektowane instalacje techniczne

Dla inwestycji wykonane zostały projekty następujących instalacji:

 • projekt przyłącza wody (z miejskiej sieci wodociągowej);
 • projekt szczelnego zbiornika na nieczystości (szambo) do czasu budowy sieci kanalizacji;
 • projekt instalacji kanalizacji opadowej;
 • separatory produktów ropopochodnych na instalacji kanalizacji sanitarnej;
 • separator produktów ropopochodnych na instalacji kanalizacji deszczowej;
 • pompy ciepła ogrzewające budynek oraz wodę użytkową;
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja sanitarna i kanalizacyjna;
 • instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne);
 • instalacje: fotowoltaiczna,
 • przyłącze elektroenergetyczne;
 • instalacja zasilania rezerwowego z agregatem prądotwórczym;
 • wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne niskiego napięcia (w tym m.in. instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego, miejscowego, nocnego i alarmowego);
 • oświetlenie zewnętrzne terenu;
 • instalacja odgromowa;
 • przyłącza telekomunikacyjne (poza zakresem wniosku na pozwolenie na budowę)  kablowe i światłowodowe;
 • instalacja okablowania strukturalnego;
 • system kontroli dostępu;
 • monitoring wizyjny (wewnątrz budynku, teren zewnętrzny);
 • instalacja systemu alarmowo-informacyjnego, zapewniającego wyświetlanie w czasie alarmu informacji o numerach zadysponowanych zastępów, a także     ogłaszanie komunikatów i włączanie sygnałów alarmowych;
 • instalacja rozgłoszeniowa;
 • instalacja zdalnego otwierania bram garażowych i wjazdowej z PA;
 • antenowe instalacje radiotelefonów użytkowanych przez Zamawiającego;
 • antenowa instalacja RTV;
 • instalacja wentylacyjna i mechanicznej i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach;
 • system wyciągu spalin w garażu;
 • instalacja sprężonego powietrza do zasilania pojazdów pożarniczych na stanowiskach garażowych z systemem złącz powietrznych, z automatycznym wyrzutnikiem wtyku;
 • instalacja prądowa do zasilania pojazdów pożarniczych na stanowiskach garażowych z systemem złącz prądowych, z automatycznym wyrzutnikiem wtyku (instalacja może działać jako zespolona z ww. instalacją sprężonego powietrza)
 • system sygnalizacji drogowej (na wyjeździe alarmowym na drogę publiczną).

Konstrukcja budynku

 Konstrukcję przedmiotowego budynku stanowią monolityczne elementy żelbetowe: słupy, ściany, belki, tarcze, stropy oraz prefabrykowane dźwigary strunowetonowe. Pomiędzy elementami żelbetowymi monolitycznymi zaprojektowano sztywne połączenia. Prefabrykowane dźwigary dachowe w części garażowej oparte na słupach w sposób przegubowy.

Ze względów konstrukcyjnych (różny układ konstrukcyjny oraz wynikająca z tego duża różnica obciążeń) w obiekcie wprowadzono dylatację (przy osi 13) biegnącą przez całą wysokość budynku. W obiekcie zastosowano jeszcze dylatacje przy osiach 2 i C (możliwość etapowania prac budowlanych).

 Zasadniczymi siłami które działają na konstrukcję, są siły pochodzące od ciężaru własnego, siły od obciążeń klimatycznych oraz w mniejszym stopniu od obciążeń użytkowych.

 Obciążenia od ciężaru własnego pokrycia dachowego oraz obciążenie śniegiem będą przekazywane za pośrednictwem żelbetowych monolitycznych stropodachów oraz stropodachu na belkach, na żelbetowe słupy i ściany.
W identyczny sposób będą przekazywane obciążenia użytkowe oraz ciężar własny z płyt pośrednich. Wszystkie obciążenia z części naziemnej budynku będą przekazane na grunt za pośrednictwem stóp grubości 50 cm oraz ław fundamentowych grubości 40 cm.

W części garażowej zaprojektowano stropodach o konstrukcji belkowej bezpłatwiowej. Z uwagi na wymaganą dużą powierzchnię użytkową garażu bez podpór pośrednich (wewnętrznych) o rozpiętości teoretycznej 25,50 m, dźwigary dachowe w tej części budynku zaprojektowano z prefabrykatów strunobetonowych, dwuteowych o zmiennej wysokości przekroju. Dolna półka elementu jest prosta, górna zaś w celu uzyskania spadku połaci dachowej, ukształtowana ze spadkiem 5%. Wskutek zmiennej geometrii  załamana jest również oś geometryczna elementu i w sposób naturalny uzyskano pożądaną zmianę mimośrodu siły sprężającej.

Dźwigary będą wyposażone w dodatkowe akcesoria: marki stalowe w górnej półce do połączenia z poszyciem dachu oraz z boku górnej półki do połączenia ze stalowa konstrukcja stężeń. W celu przeprowadzenia instalacji podwieszonej pod dach w środniku belki zaprojektowano otwory (ilość elementów podwieszanych wymaga wcześniejszej weryfikacji).

Dźwigary zaprojektowano z betonu C50/60 zbrojonego stalą pasywną AIIIN oraz aktywną w postaci cięgien sprężających o średnicy 15,2 mm (nominalna wytrzymałość na rozciąganie 1860 MPa).

Układ konstrukcyjny stropodachu garażu zaprojektowano jako bezpłatwiowy. Bezpośrednio na górnych półkach dźwigarów strunobetonowych ułożone będą blachy trapezowe (w układzie dwuprzęsłowym) o profilu T135 930 i grubości 1,50 mm.

W przęsłach w osiach 5-6 oraz 10-11 zaprojektowano stalowe stężenia połaciowe w postaci skratowań z prętów stalowych fi 20 mm, wyposażonych w śruby rzymskie do naciągu oraz układ stężeń z rur okrągłych. Stężenia będą montowane do dźwigarów poprzez stalowe marki zamontowane w belkach w zakładzie prefabrykacji. Układ stężeń przedstawiono na rysunku 226.12.04.

W celu wykonstruowania odpowiedniego oparcia dźwigarów na słupach, w ich końcach będą „zatopione” stalowe rury prostokątne 50×80 mm (po dwie na każdym końcu) tworzące przelotowe otwory, do montażu na stalowych prętach fi 20 AIIIN wystających z głowicy słupa.

Dźwigary opierane będą na słupach za pośrednictwem podkładek elastomerowych o grubości 10 mm.

Zaprojektowane dźwigary posiadają wymaganą odporność ogniową dzięki otulinie betonowej wokół prętów i strun. W porównaniu z konstrukcjami monolitycznymi prefabrykaty umożliwiają precyzyjne ułożenie prętów zbrojeniowych oraz strun sprężających. To gwarantuje zachowanie projektowanej wielkości otuliny betonowej, a tym samym klasy ognioodporności. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych okładzin przeciwpożarowych.

Zakres prac projektowych

Dla powyższej inwestycji biuro projektowe Dresler Studio Architektura i Urbanistyka wykonało dokumentację projektową obejmującą: koncepcję projektową, wizualizacje obiektu, projekt budowlany z informacja bioz, wielobranżowy projekt wykonawczy, projekt wnętrz, projekt zieleni, projekt boiska sportowego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary. W ramach prac przedprojektowych wykonana została mapa do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzacja zieleni, uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci, pozwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją.

Dla projektu uzyskano ostateczną decyzję pozwolenie na budowę.

Realizacji inwestycji: 2020-2021r.

KLIENT
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
LOKALIZACJA
Łódź
PROJEKT
Kwiecien 2020
POWIERZCHNIA
3050 m2

WHAT'S CLIENT
SAY ABOUT PROJECT

The team at Baroque is incredibly dedicated, knowledgeable, and helpful. The finished product was beautiful, and worth every penny. I would absolutely recommend Baroque.
ALEXANDRA DMITROV,OWNER