Projekty budynków biurowych

Budynej JRG Straży Pożarnej w Łodzi

Autorzy projektu architektonicznego nowego budynku JRG Straży Pożarnej w Łodzi

architekt Agnieszka Latała

architekt Grzegorz Dresler

architekt Marta Wojtowicz

Wymiary nowego budynku:

 • powierzchnia działki:              11487,1m2
 • powierzchnia użytkowa            3000 m2
 • kubatura brutto                     18184 m3

IDEA PROJEKTU

Oto projekt, który zmieni życie strażaków! 3000m2 powierzchni dostarcza im wszystkich narzędzi i warunków, aby skutecznie i bezpiecznie pełnić swoje obowiązki, 24 godziny na dobę. Będzie to baza, z której będą kierować swoje akcje ratownicze i gaśnicze, wykorzystując nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

Strażnica będzie mieć wszystko, czego strażacy potrzebują, aby realizować swoje zadania – od przyjmowania zgłoszeń, poprzez garażowanie samochodów pożarniczych, aż po zaplecze socjalne i szkoleniowe. Będzie tu miejsce dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, a także magazyny środków gaśniczych i sorbentów.

Strażacy będą mieli tu możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej i uczestniczenia w szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Nie zabraknie też miejsca na realizację prac administracyjno-biurowych i działalność edukacyjno-oświatową.

Zaprojektowana Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to miejsce, gdzie strażacy będą czuli się bezpiecznie i komfortowo, wiedząc, że wszystko, co potrzebne im do skutecznego pełnienia służby, jest tu pod ręką. To inwestycja, która zapewni im lepsze warunki do pracy i pozwoli skupić się na ratowaniu życia i mienia.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

W obiekcie projektowanej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nie brakuje dbałości o szczegóły. Każdy element został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pracowników, a także o skuteczności działania w razie potrzeby. Architektura budynku jest nowoczesna, a jednocześnie funkcjonalna, dzięki czemu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku będzie się prezentować atrakcyjnie i profesjonalnie.

Placówka została zaprojektowana z myślą o wszystkich potrzebach, zarówno tych związanych z działaniem ratowniczym, jak i tych dotyczących codziennego funkcjonowania. W budynku znajdzie się wielostanowiskowy garaż, myjnia dla wozów strażackich, pomieszczenia socjalno-biurowe, punkt alarmowy, moduł dowództwa, pokoje do wypoczynku, sala szkoleniowa, pokoje hotelowe, a także wiele innych udogodnień, takich jak siłownia czy sauna.

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza będzie gotowa do działania w każdej chwili, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, będzie w stanie szybko i sprawnie reagować na każde zdarzenie. Wszystko to zostało zaprojektowane z niezwykłą precyzją i dbałością o każdy detal, co stanowi gwarancję sukcesu tego projektu.

Nowoczesne fasady

Dla całego obiektu zaprojektowano nowoczesne fasady wentylowane Alucobond A2. Jest to system elewacji z aluminiowych płyt kompozytowych z niepalnym rdzeniem mineralnym mocowanych do ścian na podkonstrukcji aluminiowej systemem wieszakowym. Zaprojektowana elewacja zapewnia jakość, trwałość i doskonałą estetykę obiektu przez wiele lat. Zaprojektowano elewacje z wąskich płyt w układzie pionowym. Płyty elewacyjne o trzech szerokościach ułożono naprzemiennie. Kolorystyka płyt elewacyjnych w odcieniach szarości z akcentami w kolorze czerwonym była warunkiem Inwestora.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna została zaprojektowana w systemie tzw. ciepłego montażu. Okna i drzwi mocowane będą na konsolach nośnych w grubości warstwy ocieplenia, tzn zostaną wysunięte poza lico ścian konstrukcyjnych. Odpowiednie uszczelnienie pianą izolacyjną oraz dedykowanymi taśmami tak usytuowanych okien zapewnia najlepszą izolacyjność termiczną stolarki mocowanej w ścianach trójwarstwowych.

Okna zaprojektowano jako jednoskrzydłowe, bez dodatkowych podziałów, współgrające z układem płyt elewacyjnych.

Bramy szybkobieżne

Dla szybkiego i bezpiecznego wyjazdu wozów straży pożarnej zaprojektowano bramy harmonijkowe szybkobieżne otwierane na boki o wymiarach w świetle 400 x 450 cm.

Bramy automatyczne z samoczynnym przełączaniem zasilania oraz z możliwością otwierania ręcznego. Bramy wyposażone w system informujący o ich otwieraniu i zamykaniu, wyposażone w blokadę przed przytrzaśnięciem. Minimalny możliwy czas całkowitego otwarcia bramy wynosi 6 sekund.

Posadzki przemysłowe

W garażu oraz pomieszczeniu myjni pojazdów projektowane są posadzki przemysłowe wytrzymałe na duże obciążenia. Posadzki będą wykonane jako utwardzone powierzchniowo w technice suchej posypki metalicznej. W pomieszczeniach ratownictwa chemicznego, których elementy narażone są na kontakt z chemikaliami, projektowana jest chemoodporna posadzka winyloestrowa.

Budynek energooszczędny – fotowoltaika

W obiekcie przewiduje się zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o panele rozmieszczone na dachu. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna będzie cechowała się następującymi parametrami i własnościami:

ilość paneli fotowoltaicznych: 144

moc modułu: 340W

moc instalacji FV: ok. 49 kWp

przewidywany zysk roczny: ok. 50 000 kWh

Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu nad częścią garażową budynku, będą zamontowane na konstrukcji systemowej i skierowane na stronę południową. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Zakłada się wykorzystanie wyprodukowanej energii na potrzeby własne budynku oraz zwrot do sieci dostawcy energii.

Budynek energooszczędny – pompy ciepła

Projektowana instalacja pomp ciepła będzie podstawowym źródłem ciepła i chłodu dla budynku jednostki ratowniczo gaśniczej PSP Łódź-Olechów. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane są na tarasie technicznym bezpośrednio za ścianą zewnętrzną pomieszczenia maszynowni – miejscem lokalizacji wewnętrznych jednostek oraz pozostałej niezbędnej armatury źródła ciepła.

Projektowane pompy ciepła mogą pracować jako urządzenia rewersyjne. W odpowiednich warunkach pogodowych, na sygnał z urządzeń pomiarowych pompy ciepła przełączą się na tryb chłodzenia, przygotowując wodę lodową, które rozprowadzana jest po budynku do jednostek chłodzących wewnętrznych – klimakonwektorów.

Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewczych będzie 8 pomp ciepła o parametrach: dla jednostek zewnętrznych: nominalna moc grzewcza 15,6 kW (2), nominalna moc chłodnicza 11,9 kW(2); dla jednostek wewnętrznych: pobór prądu 0,21 kW

Przewidziano następujący rozdział ciepła:

 • 4 pompy ciepła – obieg grzejnikowy i ciepła technologicznego / chłodzenia,
 • 3 pompy ciepła – obieg ogrzewania podłogowego
 • 1 pompa ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Projektowane instalacje techniczne

Dla inwestycji wykonane zostały projekty następujących instalacji:

 • projekt przyłącza wody (z miejskiej sieci wodociągowej);
 • projekt szczelnego zbiornika na nieczystości (szambo) do czasu budowy sieci kanalizacji;
 • projekt instalacji kanalizacji opadowej;
 • separatory produktów ropopochodnych na instalacji kanalizacji sanitarnej;
 • separator produktów ropopochodnych na instalacji kanalizacji deszczowej;
 • pompy ciepła ogrzewające budynek oraz wodę użytkową;
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja sanitarna i kanalizacyjna;
 • instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne);
 • instalacje: fotowoltaiczna,
 • przyłącze elektroenergetyczne;
 • instalacja zasilania rezerwowego z agregatem prądotwórczym;
 • wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne niskiego napięcia (w tym m.in. instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego, miejscowego, nocnego i alarmowego);
 • oświetlenie zewnętrzne terenu;
 • instalacja odgromowa;
 • przyłącza telekomunikacyjne (poza zakresem wniosku na pozwolenie na budowę)  kablowe i światłowodowe;
 • instalacja okablowania strukturalnego;
 • system kontroli dostępu;
 • monitoring wizyjny (wewnątrz budynku, teren zewnętrzny);
 • instalacja systemu alarmowo-informacyjnego, zapewniającego wyświetlanie w czasie alarmu informacji o numerach zadysponowanych zastępów, a także     ogłaszanie komunikatów i włączanie sygnałów alarmowych;
 • instalacja rozgłoszeniowa;
 • instalacja zdalnego otwierania bram garażowych i wjazdowej z PA;
 • antenowe instalacje radiotelefonów użytkowanych przez Zamawiającego;
 • antenowa instalacja RTV;
 • instalacja wentylacyjna i mechanicznej i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach;
 • system wyciągu spalin w garażu;
 • instalacja sprężonego powietrza do zasilania pojazdów pożarniczych na stanowiskach garażowych z systemem złącz powietrznych, z automatycznym wyrzutnikiem wtyku;
 • instalacja prądowa do zasilania pojazdów pożarniczych na stanowiskach garażowych z systemem złącz prądowych, z automatycznym wyrzutnikiem wtyku (instalacja może działać jako zespolona z ww. instalacją sprężonego powietrza)
 • system sygnalizacji drogowej (na wyjeździe alarmowym na drogę publiczną).

Konstrukcja budynku

 Konstrukcję przedmiotowego budynku stanowią monolityczne elementy żelbetowe: słupy, ściany, belki, tarcze, stropy oraz prefabrykowane dźwigary strunowetonowe. Pomiędzy elementami żelbetowymi monolitycznymi zaprojektowano sztywne połączenia. Prefabrykowane dźwigary dachowe w części garażowej oparte na słupach w sposób przegubowy.

Ze względów konstrukcyjnych (różny układ konstrukcyjny oraz wynikająca z tego duża różnica obciążeń) w obiekcie wprowadzono dylatację (przy osi 13) biegnącą przez całą wysokość budynku. W obiekcie zastosowano jeszcze dylatacje przy osiach 2 i C (możliwość etapowania prac budowlanych).

 Zasadniczymi siłami które działają na konstrukcję, są siły pochodzące od ciężaru własnego, siły od obciążeń klimatycznych oraz w mniejszym stopniu od obciążeń użytkowych.

 Obciążenia od ciężaru własnego pokrycia dachowego oraz obciążenie śniegiem będą przekazywane za pośrednictwem żelbetowych monolitycznych stropodachów oraz stropodachu na belkach, na żelbetowe słupy i ściany.
W identyczny sposób będą przekazywane obciążenia użytkowe oraz ciężar własny z płyt pośrednich. Wszystkie obciążenia z części naziemnej budynku będą przekazane na grunt za pośrednictwem stóp grubości 50 cm oraz ław fundamentowych grubości 40 cm.

W części garażowej zaprojektowano stropodach o konstrukcji belkowej bezpłatwiowej. Z uwagi na wymaganą dużą powierzchnię użytkową garażu bez podpór pośrednich (wewnętrznych) o rozpiętości teoretycznej 25,50 m, dźwigary dachowe w tej części budynku zaprojektowano z prefabrykatów strunobetonowych, dwuteowych o zmiennej wysokości przekroju. Dolna półka elementu jest prosta, górna zaś w celu uzyskania spadku połaci dachowej, ukształtowana ze spadkiem 5%. Wskutek zmiennej geometrii  załamana jest również oś geometryczna elementu i w sposób naturalny uzyskano pożądaną zmianę mimośrodu siły sprężającej.

Dźwigary będą wyposażone w dodatkowe akcesoria: marki stalowe w górnej półce do połączenia z poszyciem dachu oraz z boku górnej półki do połączenia ze stalowa konstrukcja stężeń. W celu przeprowadzenia instalacji podwieszonej pod dach w środniku belki zaprojektowano otwory (ilość elementów podwieszanych wymaga wcześniejszej weryfikacji).

Dźwigary zaprojektowano z betonu C50/60 zbrojonego stalą pasywną AIIIN oraz aktywną w postaci cięgien sprężających o średnicy 15,2 mm (nominalna wytrzymałość na rozciąganie 1860 MPa).

Układ konstrukcyjny stropodachu garażu zaprojektowano jako bezpłatwiowy. Bezpośrednio na górnych półkach dźwigarów strunobetonowych ułożone będą blachy trapezowe (w układzie dwuprzęsłowym) o profilu T135 930 i grubości 1,50 mm.

W przęsłach w osiach 5-6 oraz 10-11 zaprojektowano stalowe stężenia połaciowe w postaci skratowań z prętów stalowych fi 20 mm, wyposażonych w śruby rzymskie do naciągu oraz układ stężeń z rur okrągłych. Stężenia będą montowane do dźwigarów poprzez stalowe marki zamontowane w belkach w zakładzie prefabrykacji. Układ stężeń przedstawiono na rysunku 226.12.04.

W celu wykonstruowania odpowiedniego oparcia dźwigarów na słupach, w ich końcach będą „zatopione” stalowe rury prostokątne 50×80 mm (po dwie na każdym końcu) tworzące przelotowe otwory, do montażu na stalowych prętach fi 20 AIIIN wystających z głowicy słupa.

Dźwigary opierane będą na słupach za pośrednictwem podkładek elastomerowych o grubości 10 mm.

Zaprojektowane dźwigary posiadają wymaganą odporność ogniową dzięki otulinie betonowej wokół prętów i strun. W porównaniu z konstrukcjami monolitycznymi prefabrykaty umożliwiają precyzyjne ułożenie prętów zbrojeniowych oraz strun sprężających. To gwarantuje zachowanie projektowanej wielkości otuliny betonowej, a tym samym klasy ognioodporności. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych okładzin przeciwpożarowych.

Zakres prac projektowych

Dla powyższej inwestycji biuro projektowe Dresler Studio Architektura i Urbanistyka wykonało dokumentację projektową obejmującą: koncepcję projektową, wizualizacje obiektu, projekt budowlany z informacja bioz, wielobranżowy projekt wykonawczy, projekt wnętrz, projekt zieleni, projekt boiska sportowego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary. W ramach prac przedprojektowych wykonana została mapa do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzacja zieleni, uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci, pozwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją.

Obiekt jest na koncowym etapie budowy

KLIENT
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
LOKALIZACJA
Łódź
PROJEKT
Kwiecien 2020
POWIERZCHNIA
3050 m2

WHAT'S CLIENT
SAY ABOUT PROJECT

The team at Baroque is incredibly dedicated, knowledgeable, and helpful. The finished product was beautiful, and worth every penny. I would absolutely recommend Baroque.
ALEXANDRA DMITROV,OWNER