ARSENAŁ ARSENAŁ PROJEKT WYSTAWY W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO PROJEKT WYSTAWY W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO PRZED BUDOWĄ/ PO PRZEBUDOWIE PRZED BUDOWĄ/ PO PRZEBUDOWIE

Budynki zabytkowe

ZAKOŃCZONA PRZEBUDOWA ARSENAŁU

Zakończona została skomplikowana przebudowa zabytkowego budynku Arsenału – siedziby Muzeum Narodowego w Krakowie

Zadanie projektowe

Projekt przebudowy zabytkowego budynku dawnego Arsenału Miejskiego w Krakowie będącego fragmentem ocalałych XVI -wiecznych zabudowań przy murach obronnych miasta.

Budynek dawnego Arsenału Miejskiego położony jest przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie w zabudowie śródmiejskiej.

Budynek wpisany do Rejestru zabytków pod numerem A-97 z dnia 18.01.1932.

Baszta Ciesielska oraz Baszta Stolarska wpisane do Rejestru zabytków pod numerem A-8.

Budynek dawnego Arsenału Miejskiego wraz z historycznym zespołem Starego Miasta znajduje się na Liście Pomników Historii i Liście Światowego Dziedzictwa Unesco.

Arsenał jest unikalnym przykładem historii architektury w Krakowie. Został wybudowany w latach 1565-1566 za kierownictwem budowniczego Gabriela Słońskiego, jako drugi arsenał w mieście, przystawiony do murów obronnych. Jego pierwotna forma była parterowa, podpiwniczona, a jego przeznaczenie to składowanie broni i prochu. W 1626 roku budynek został przebudowany, uzyskując łamany dach krakowski. W latach 1860-1861, nadbudowano budynek, a nadbudowane piętro przeznaczono na magazyn i koszary. W rezultacie budynek nabrał kształtu wczesnorenesansowego zameczku. W 1874 roku gmina przekazała Arsenał razem z dwoma basztami na cele muzealne księciu Władysławowi Czartoryskiemu. Zostały zakupione również sąsiednie kamienice i część dawnego klasztoru oo. Pijarów. Po adaptacji budynków, opracowanej przez Maurycego Ouradou powstał zespół architektoniczny, składający się z Pałacu, tzw. Klasztorka i Arsenału, połączonych ze sobą pomostami. W budynku Arsenału umieszczono Bibliotekę Czartoryskich, której zbiory w roku 1961 r. przeniesiono do nowego gmachu przy ul. św. Marka. W dawnym Arsenale otwarto wystawę części zbiorów Muzeum Czartoryskich.

W latach 1969–1971 Arsenał został ponownie przebudowany. Zmieniono drewniany dach na płaski stropodach o konstrukcji żelbetowej, klatkę schodową zmieniono na żelbetową, wykonano strop nad piwnicą żelbetowy belkowo-płytowy, po północnej stronie obu wież wykonano tarasy. W obrębie wież wykonano stropy żelbetowe, które obudowano deskami.

Obecny układ funkcjonalny obiektu

Budynek Arsenału po przebudowie jest w chwili obecnej w całości użytkowany i mieści oddział Muzeum Narodowego w Krakowie – Muzeum Książąt Czartoryskich.

W piwnicach budynku ulokowano niewielkie zaplecze sanitarne dla gości i pracowników, szatnie muzeum oraz magazyny muzeum.

Wejście do budynku prowadzi nas do eleganckiego holu na parterze, w którym znajduje się sklepik muzealny wykonany z białego kamienia. W Sali na parterze została zaprojektowana nowa, przestronna sala wystawowa. Na pierwszym piętrze znajdują się wystawy muzealne w holu oraz w Sali. Baszta stolarska na tej kondygnacji została przekształcona w nowoczesną salę wystawową, a w baszcie Ciesielskiej powstała dodatkowa ekspozycja. Poddasze budynku zostało zmodernizowane i teraz pełni funkcję nowoczesnych pomieszczeń biurowych, a także pomieszczeń technicznych mieszczących nowoczesne wentylatornie. Wszystko to jest połączone ze sobą przez wygodną szklaną windę, co zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób, dzięki przebudowie, budynek Arsenału stał się miejscem, w którym historia spotyka się z nowoczesnością i jest dostępny dla wszystkich.

  • powierzchnia                               = 2500 m2
KLIENT
Muzeum Narodowe
LOKALIZACJA
Kraków
PROJEKT
2018-2019
POWIERZCHNIA
2500 m2
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0140 G 300
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0157 G 300
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0142 G 300
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0186 G 300
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0124 G 300
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNKC_0133 G 300
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0094 G 300 DPI
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0115 G 300
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0113 G 300 WYPROSTOWANE2
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0103 G 300
PROJEKT PRZEBUDOWY ARSENALU MNK_0110 G 300