PROJEKT BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
CKZIU W RADOMIU
ZOBACZ PROJEKT... 01 20
PROJEKT BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
PWSTE W JAROSŁAWIU
ZOBACZ PROJEKT... 02 20
PROJEKT BIUROWCA
CANPACK S.A.
ZOBACZ PROJEKT... 03 20
PROJEKT BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
PWSZ W NOWYM SĄCZU
ZOBACZ PROJEKT... 04 20
PROJEKT BUDYNKU CENTRUM
DYDAKTYKI I NOWYCH MEDIÓW
PWSF W ŁODZI
ZOBACZ PROJEKT... 05 20
PROJEKT BIUROWCA FABRYKA
INŻYNIERÓW POLITECHNIKA W ŁODZI
ZOBACZ PROJEKT... 06 20
PROJEKT BUDYNKU BIUROWEGO
REGION WYSOKICH NAPIĘĆ
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
07 20 ZOBACZ PROJEKT...
ZOBACZ PROJEKT... PROJEKT ROZBUDOWY TEATRU
IM. L .SOLSKIEGO W TARNOWIE
08 20
CENTRUM KULTURY
CZWARTA STRONA ŚWIATA
ZOBACZ PROJEKT... 09 20
ARSENAŁ ARSENAŁ PROJEKT WYSTAWY W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO PROJEKT WYSTAWY W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO PRZED BUDOWĄ/ PO PRZEBUDOWIE PRZED BUDOWĄ/ PO PRZEBUDOWIE PROJEKT BUDOWY CENTRUM
KULTURY W KRAŚNIKU
ZOBACZ PROJEKT... 11 20
PROJEKT BUDYNKU KONFERENCYJNEGO
BIUROWEGO CENTRUM BIEGACZA
ZOBACZ PROJEKT... 12 20
PROJEKT JEDNOSTKI RATOWNICZO
GASNICZEJ PSP ŁÓDŹ OLECHÓW
ZOBACZ PROJEKT... 13 20
PROJEKT BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PUZ
W TARNOBRZEGU
ZOBACZ PROJEKT... 15 / 20
PROJEKT BUDYNKU BIUROWEGO
PGNIG - RSGO W KRAKOWIE
ZOBACZ PROJEKT... 15 20
PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU
TEATRU IM. J SŁOWACKIEGO
ZOBACZ PROJEKT... 16 20
PROJEKT AMBASADY RP
W BERLINIE
ZOBACZ PROJEKT... 17 20
PROJEKT WYSTAW
CENTRUM TRADYCJI HUTNICTWA
ZOBACZ PROJEKT... 19 20
PROJEKT BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
CKZIU W RADOMIU
ZOBACZ PROJEKT... 19 20
wnetrze sali wystaw PWSTE Jaroslaw

Nowy budynek dydaktyczny PUZ

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu rozpoczęła realizację ambitnego projektu budowy nowoczesnego budynku dydaktycznego. Ten nowy kompleks, zaprojektowany na kilku kondygnacjach, stanowić będzie przyszły dom dla kształcącej się kadry medycznej oraz miejsce, w którym będą mogli rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Innowacyjność tego projektu objawia się na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, budynek ten zostanie zasilany z odnawialnych źródeł energii, co nie tylko wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju, ale również przyczyni się do zmniejszenia jego wpływu na środowisko naturalne. To przełomowe podejście, które ukierunkowuje Uczelnię na troskę o naszą planetę i przyszłe pokolenia.

Nowy budynek dydaktyczny w Radomiu

CKZiU przystąpiło do wykonania dokumentacji projektowej nowoczesnego budynku dydaktycznego. Na kilku kondygnacjach zaprojektowane zostały pomieszczenia dydaktyczne i biurowe dla przyszłej kadry medycznej. Budynek będzie korzystał z odnawialnych źródeł energii a do nawadniania zielonych ścian i tarasów projektujemy zbiorniki wody szarej.

Instytut Pamięci Narodowej – budynek biurowy

Z dumą i radością informujemy o zakończeniu prac remontowych zabytkowego budynku Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, mieszczącego się przy ul. Czarnieckiego.

Budynek administracyjny Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu planuje ambitny projekt budowy nowego budynku administracyjno-hotelowego z parkingiem, wiatami fotowoltaicznymi nad miejscami postojowymi, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, podziemnymi zbiornikami retencyjnymi na deszczówkę i separatorem ropopochodnych przy ul. Nadrzecznej w Radomiu.

Innowacyjność tego projektu objawia się na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, budynek ten zostanie zasilany z odnawialnych źródeł energii, co nie tylko wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju, ale również przyczyni się do zmniejszenia jego wpływu na środowisko naturalne. To przełomowe podejście, które ukierunkowuje Uczelnię na troskę o naszą planetę i przyszłe pokolenia.

Projekt budynku dydaktycznego PWSZ w Nowym Sączu

Kończy się budowa Instytutu Ekonomicznego. Jaki jest projekt pokazujemy na wizualizacjach oraz na zdjęciach z budowy. Nowoczesny budynek będzie wyposażony w instalacje elektryczne, teletechniczne , wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania instalacje multimedialne. Elewacje zaprojektowane są z płyt kompozytowych pomiędzy którymi znajdują się duże okna.

Projekt przebudowy Arsenału w Krakowie został zrealizowany

Przebudowa Arsenału Została już zakonczona. Nowe sale wystaw, hol ze sklepikiem muzealnym, biura na poddaszu, szklana panoramiczna winda to tylko wybrane elementy które wzbogaciły ten zabytkowy budynek.

Projekt budynku dydaktycznego PWSTE w Jarosławiu

Na terenie PWSTE w Jarosławiu dominuje zabytkowa i historyzująca zabudowa. Nowy budynek w neutralny sposób odcina się od tej tendencji. Uczelnia kończy obecnie budowę tego nowoczesnego budynku. Projektowany budynek dydaktyczny ma prosta bryle i nietypowy układ okien…

Centrum Dydaktyki i Nowych Mediów w Łodzi

Nowoczesna architektura budynku to pośrednio nawiązanie się do tradycji budownictwa fabrycznej Łodzi. Elewacje filmówki zaprojektowane przez architektów wykonane zostały przy zastosowaniu cegły klinkierowej rodzimego i charakterystycznego materiału dla postindustrialnej Łodzi. Klienci często nas pytają czy łatwo jest zaprojektować budynek z elewacją z cegły.

Fabryka Inżynierów – projekt remontu budynku i budowy nowego budynku

Projekt ofertowy budynku dydaktycznego i biurowego „Fabryki Inżynierów”.
Obiekt zlokalizowano na działkach Politechniki Łódzkiej położonych pomiędzy ulicami Radwańską, Żwirki, Żeromskiego. W zakresie projektów było wykonanie projektu remontu hal przemysłowych ze zmianą funkcji na biura i laboratoria, oraz budowa nowego budynku biurowego z salami wykładowymi.

Biurowiec Can Pack

Istotą projektu budynku biurowego jest czytelność i prostota formy przy uwzględnieniu potrzeb funkcjonalnych. Bryła na rzucie prostokąta jest zwarta i zmniejsza się ku górze. Budynek ma kształt prostopadłościanu z wysunięciami w obrębie parteru, które znajdują uzasadnienie w rozwiązaniach przestrzennych i funkcjonalnych

Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Nowa siedziba to nie tylko centrum badawcze, ale także przestrzeń kulturalna o wielowymiarowym charakterze. Nowoczesna sala koncertowo-teatralna, sale wystaw, sale taneczne, biblioteka i profesjonalne studio nagrań – wszystko to stanowi integralną część kompleksu, tworząc miejsce inspirujące do odkrywania i promowania dziedzictwa kulturowego Karpat. W ramach tego ambitnego projektu, powstały również pracownie rzemieślnicze, które mają za zadanie przekazywać zapomniane techniki tkackie, kaletnicze i krawieckie kolejnym pokoleniom.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VI dotyczącej rewitalizacji i potencjału endogenicznego regionu. Szczególnie jest to objęte Działaniem VI.1, dotyczącym dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury, w ramach Poddziałania VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Projekt architektoniczny budynku Planeta Lem Centrum Literatury i Języka

Stanisław Lem i jego twórczość na pewno nie były przeciętne. Dlatego projekt budynku jest kreacją obiektu o unikatowym charakterze, przełamującego stereotypowe wyobrażenia. Innowacyjna forma budynku stwarza funkcjonalną i elastyczną przestrzeń wystaw. Bryła budynku to nawiązanie do literatury S. Lema.

Projekt budowy Centrum Kultury w Kraśniku

Dla architektów projektujących budynek istotne jest aby budynek był nie tylko funkcjonalny i przyjazny mieszkańcom Kraśnika ale także miał nowoczesna elegancką formę. Białe elewacje tworzą współczesne ramy dla obiektu kultury i sztuki. Projektowana w budynku wielofunkcyjna sala teatralno konferencyjna aktywizować będzie mieszkańców Kraśnika.

Budynek JRG Straży Pożarnej w Łodzi

Istotą projektu budynku przemysłowo biurowego jest czytelność i prostota formy przy uwzględnieniu potrzeb funkcjonalnych. Bryła na rzucie litery L jest zwarta, łączy ze sobą funkcje garażu dla ciężkich samochodów gaśniczych PSP oraz funkcję biurowo socjalne.

Centrum Biegacza – projekt budynku biurowego

Pomysł na stworzenie Centrum Biegacza jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę związaną z bieganiem, zapotrzebowanie na stworzenie spójnego systemu zarządzania organizacją imprez biegowych i około sportowych oraz propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Nowy biurowiec stanowi bazę dla konferencji, obsługi imprez, ale także miejsce gdzie można aktywnie wypoczywać.

Projekt budynku Centrum Kultury – Czwarta Strona Świata

Awangardowa formę budynku tworzą ogromne okna w świetlikach dachowych które oświetlają wnętrze sali wystaw. Elewację tworzy autentyczna, zabytkowa cegła. Budynek powstanie w katowickiej dzielnicy Szopienice w miejscu zdegradowanej zabudowy. Biuro projektów wykonało projekt rewitalizacji twórczo nawiązujący do tradycji śląskiej architektury.

Budynek Biurowy Regionalnej Stacji Ratownictwa Otworowego

Architekci zaprojektowali wielofunkcyjny budynek biurowy z pomieszczeniami biurowymi, salami szkoleniowych, pomieszczeniami symulatorów, oraz wydzieloną częścią hotelową. Biurowiec o wysokości 3-5 kondygnacji. Elewacje budynku wykonane zostaną z okładziny aluminiowej. Fasady szklane o parametrach jak dla budynków pasywnych

Archiwum Narodowe w Krakowie

Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą cię zadziwić, wywołać wstrząs.
ważne jest, aby nie dotknęła cię straszna choroba – obojętność. Ryszard Kapuściński
Pracownia projektowa zaproponowała klasyczną architekturę budynku – która podkreśla rangę instytucji Archiwum Narodowego.

Projekt wystawy CTH – Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Swiętokrzyskim

Przy projektowaniu aranżacji ekspozycyjnej uwzględniono wiele elementów stałych i zmiennych mających wpływ na kształt ekspozycji, tj. m.in.: ograniczenia i możliwości wynikające z architektury istniejącego obiektu: wielkość i kształt sal, wysokość pomieszczeń, konieczność wyeliminowania dostępu światła dziennego przy jednoczesnym zachowaniu dostępu technicznego do istniejących okien, ergonomię, możliwości doprowadzenia instalacji, długość ścieżki zwiedzania, warunki ewakuacji, warunki użytkowania oraz związane przepisy techniczne…

Projekt przebudowy budynku Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Projekt architektoniczny budynku jest odpowiedzią na pytanie jak remontować i przebudować zabytkowy budynek o cechach przemysłowych. Biuro projektów zachowało charakter wnętrz z cegły oraz charakter przemysłowego budynku. Nowa sala teatralna idealnie dopasowała się do historycznych murów. W budynku działają biura, sala teatralna oraz zaplecze teatru.

Projekt biurowca – Tauron Region Wysokich Napięć

Architekci zaproponowali prosty modernistyczny budynek biurowy. Projektowany budynek główny RWN ukształtowany jest na rzucie litery L, z wyróżnieniem strefy biurowej i odsunięciem w głąb działki pomieszczeń magazynowo produkcyjnych. Projekt obejmuje także instalacje fotowoltaiczne na dachach.

Projekt budynku edukacji historycznej na terenie rezerwatu Krzemionki-Opatowskie

Projekt architektoniczny budynku nawiązuje do krajobrazu rezerwatu przyrody Krzemionek Opatowskich. Elewacje wykończone zostają patynowana na zielono blacha miedziana , Kolor blachy wtapia się w tło lasu, nadając budynkowi niepowtarzalny wygląd na tle lasu. Architekci zaprojektowali neutralny energetycznie budynek zasilany pompami ciepła

Odbudowa zamku w Muszynie projekt wielobranzowy

Pracownia projektowa przeanalizowała istniejące fragmenty zabudowy zamku i zaproponowała współczesną formę odbudowy części zamku. Architekci nie projektują imitacji dawnej formy dachów ponieważ nie zachowała się żadna dokumentacja ikonograficzna pokazująca jak dawniej wyglądał zamek w Muszynie. Architektura odbudowanej części zamku jest stonowana, nie narzuca współczesnych form, jest dopasowana do miejsca i krajobrazu.

FIRMY, KTÓRE JUŻ NAM ZAUFAŁY

Duże doświadczenie biura projektów oraz specjalistyczne wykształcenie architektoniczne naszych pracowników pozwalają zaoferować Państwu rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego kontrahenta. Gwarantujemy fachową obsługę zarówno osób prywatnych, oczekujących projektu biura, projektu hotelu, jak i developerów, planujących inwestycję w powierzchnię mieszkalną. Projektujemy także skomplikowane remonty i przebudowy budynków zabytkowych, budynków przemysłowych, często ze zmiana sposobu użytkowania budynku. Przy wykonywanych przez nas projektach architektonicznych przebudowy budynków zabytkowych pracownia projektowa wykonuje także ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Połączenie elementów wiedzy budowlanej, technicznej i artystycznej pozwala nam projektować niebanalne formy budynków i kształtować Państwa przestrzeń w sposób nie tylko oryginalny, ale przede wszystkim funkcjonalny, dostosowany do konkretnych potrzeb.

Architekci posiadają wyobraźnię przestrzenną, dzięki której mogą sprostać oczekiwaniom Inwestora przy jednoczesnym dostosowaniu wizji architektonicznej do skomplikowanych przepisów technicznych, a krakowskie biuro projektowe, takie jak nasze, gwarantuje to Inwestorom. Z nami możliwa jest realizacja każdego typu projektu budynku. Krakowskie biuro architektoniczne „Dresler Studio Architektura i Urbanistyka” nie boi się wyzwań i trudnych projektów, a dzięki wykorzystaniu fachowej wiedzy i wieloletniego doświadczenia tworzy w pełni funkcjonalne i estetyczne obiekty, które każdorazowo skrupulatnie są konsultowane z Inwestorem, aby spełniały jego oczekiwania. Architektura nie jest tylko dla architekta ale  dla Klienta który ją zamawia u architekta. Zawsze pamiętamy o tym przy projektowaniu budynków lub projektach przebudowy budynków. Projekty budynków wykonujemy dla każdego klienta z indywidualnym podejście, dostosowanym do jego budżetu, działki, i wielkości nowego budynku. Zawsze staramy wykonać projekt szyty na miarę Klienta.

Zachęcamy do dołączenia do grona zadowolonych klientów naszej pracowni projektowej. Wysłuchamy każdej Państwa propozycji współpracy i podejmiemy się realizacji wymagających przedsięwzięć. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i zobacz że nie ma koncepcji której nie dało by się zrealizować.

Dotychczas zaufało nam wiele firm i instytucji publicznych w tym m.in. :

 • Tauron Dystrybucja S.A.,
 • Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie,
 • Teatr im. J. Solskiego w Tarnowie,
 • Teatr Studyjny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska,
 • Politechnika w Łodzi,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • PGNiG,
 • Akademia Teatralna w Krakowie,
 • Urząd Miasta stołecznego Warszawy,
 • Sąd Okręgowy w Warszawie,
 • Sąd Okręgowy w Katowicach
 • KZGM w Katowicach
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,
 • 35 WOG w Rząsce,
 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
 • Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie,
 • Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Muzeum Historyczno Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Muzeum Zamek w Łańcucie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie,
 • Urząd Gminy w Muszynie,
 • Komenda Miejska PSP w Łodzi,
 • Urząd Miasta w Kraśniku,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna w Jarosławiu,
 • Urząd Gminy w Mircu,
 • Can Pack S.A.,
 • Kopalnia Siarki Machów
 • Instytut Studiów Wschodnich,
 • Novomil Sp z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu
 • Muzeum Wsi Radomskiej
 • Instytut Pamięci Narodowej

OFERTA PRACOWNI PROJEKTOWEJ

Oferujemy projekty architektoniczne

 • projekty budynków biurowych
 • projekty aranżacji wnętrz budynków biurowych
 • projekty budynków hotelowych
 • projekty budynków handlowych, wielofunkcyjnych
 • projekty budynków zabytkowych
 • projekty przebudowy i zmiany funkcji budynków zabytkowych i przemysłowych
 • projekty budynków mieszkaniowych wielorodzinnych
 • projekty budynki kultury
 • projekty sal teatralnych
 • projekty akustyki sal kinowych, projekty akustyki sal teatralnych
 • projekty budynków sztuki,
 • projekty wystaw muzealnych
 • projekty hal magazynowych, projekty hal przemysłowych
 • projekty budynków archiwum, projekty magazynów
 • projekty instalacji sanitarnych
 • projekty wentylacji i klimatyzacji
 • projekty instalacji elektrycznych
 • projekty instalacji bezpieczeństwa SSP, SWIN CCTV
 • projekty instalacji audio video