Wystawa stała Centrum Tradycji Hutnictwa

Projekt wystawy CTH - Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Swiętokrzyskim

autor projektu wystawy: arch. Agnieszka Latała

współpraca: arch. Grzegorz Dresler

współpraca: arch. Aleksandra Sarnik

Na ekspozycję projektowanej wystawy stałej przeznaczono łącznie 600 m2 powierzchni istniejącego budynku kina Etiuda w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zaaranżowano przestrzeń na piętrach +1 oraz +2 obiektu dostosowując ją do scenariusza wystawy oraz ruchu zwiedzających. Oba poziomy wystawy połączone są komunikacją pionową tj. klatką schodową oraz windą i są dostępne z komunikacji ogólnej budynku Kina.

Przy projektowaniu aranżacji ekspozycyjnej uwzględniono wiele elementów stałych i zmiennych mających wpływ na kształt ekspozycji, tj. m.in.: ograniczenia i możliwości wynikające z architektury istniejącego obiektu: wielkość i kształt sal, wysokość pomieszczeń, konieczność wyeliminowania dostępu światła dziennego przy jednoczesnym zachowaniu dostępu technicznego do istniejących okien, ergonomię, możliwości doprowadzenia instalacji, długość ścieżki zwiedzania, warunki ewakuacji, warunki użytkowania oraz związane przepisy techniczne. Aranżacja została oparta na scenariuszu ekspozycji otrzymanym od Inwestora, uwzględnia ogólny zamysł Inwestora co do charakteru wystawy a także respektuje grupę docelową ekspozycji.

Charakter ekspozycji

Aranżacja ekspozycji jest spójna ze scenariuszem merytorycznym wystawy, w którym określono założenia i tematy poruszane w poszczególnych działach ekspozycji. Środkami przekazu treści są projektowane elementy multimedialne i mechatroniczne oraz bogata scenografia i dźwięk. Projektowana ekspozycja wykorzystuje wiele elementów nowoczesnego sprzętu, jak ekrany wielkopowierzchniowe, panoramiczne, rzutniki krótkoogniskowe, kioski, wytwornice mgły, projekcje reagujące na dotyk. Wystawa skierowana jest przede wszystkim do młodszych odbiorców, niemniej w każdej sekcji tematycznej przewidziano możliwość szerszego zapoznania się z tematem przez osoby dorosłe.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

W celu dostosowania przestrzeni przeznaczonej na wystawę do osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich ujednolicono poziom posadzek w obrębie ekspozycji na obu piętrach poprzez zaprojektowanie podłogi podniesionej w miejscu zmiany wysokości zastanych stropów budynku. Winda osobowa zapewnia dogodny dostęp do obu pięter wystawy. Drzwi w obiekcie zaprojektowano jako bezprogowe. Projektowana szerokość ścieżki wystawy jak również jej geometria uwzględnia wymiary wózka inwalidzkiego. Zakłada się, że wszystkie osoby niepełnosprawne będą zwiedzały wystawę z opiekunami. W budynku znajdą się też toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.