Wojskowa Akademia Techniczna

Warszawa, PL

Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy obejmował przebudowę głównego budynku Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku 26100 m2 kubatura 102300 m3.

Architekci z biura projektów Dresler Studio Architektura i Urbanistyka zaprojektowali dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym: podział na strefy pożarowe budynku, projekt wymiany instalacji hydrantowej, projekt instalacji SAP, projekt instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, integrację systemów ochrony przeciwpożarowej. W ramach zamówienia wykonany został projekt drogowy drogi dla Straży Pożarnej. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę.

architekt Grzegorz Dresler

architekt Agnieszka Latała