Teatr Studyjny - projekt budowy budynku

Łódź, PL

Teatr Studyjny zlokalizowany jest obecnie na działce przy ul. Kopernika w Łodzi. Prezentowany projekt opracowany przez zespół architektów z biura projektów Dresler Studio Architektura i Urbanistyka jest nowym budynkiem który ma powstać na działce przy ul Gdańskiej , na działce przylegającej do budynku istniejącego Teatru. Od frontu nad wejście usytuowano kawiarnię dla widzów i aktorów, w głębi budynku architekci zaprojektowali foyer oświetlone szklanymi "dachami" w kształcie kryształów, na końcu budynku długa sala teatralna która można połączyć z istniejącą sceną Teatru Studyjnego. Sala teatralna będzie miała składane rzędy widowni (system firmy Figueras) co pozwoli na jej różnorodne wykorzystanie przy współczesnych inscenizacjach

Budynek  na etapie uzgadniania z Miejskim Konserwatorem Zabytków nie zyskał akceptacji Pani Konserwator zabytków ponieważ sąsiedni budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Konserwator zabytków architekt Beata Konieczniak wymagała uzyskania historyzującej elewacji w celu uzgodnienia projektu. Architekci z biura Dresler Studio nie zgodzili się z argumentacja ze każdy nowy budynek w Łodzi powinien być historyzujący i powinien być zwieńczony gzymsami. Idea Pani architekt - konserwator B. Konieczniak nie jest spójna z obecnie panującymi trendami w architekturze.

autorzy projektu:
architekci z pracowni architektonicznej
Dresler Studio Architektura i Urbanistyka