Teatr Stary - projekt sali teatralnej

Kraków, PL

Nowa sala prób Narodowego Teatru Starego w Krakowie - spektakle z publicznością.

Nowa sala teatralna została zaprojektowana po obrysie zewnętrznym budynku (obrys na najwyższym poziomie budynku). Nowa konstrukcja została tak zaprojektowana, aby w obrębie powiększonej sali o wymiarach podłogi 11,40 x 17,35 m nie było żadnych elementów konstrukcyjnych utrudniających aranżacje sali. Wymiary sali pozwalają na organizowanie spektakli z udziałem publiczności (do 140 osób).  Na poziomie sali prób zaprojektowano tez hol oraz zaplecze dla widzów i aktorów. Na parterze zaprojektowano hol wejściowy oraz szatnię dla widzów.
Powiększenie sali prób pozwala na organizowanie prób i ustawianie dekoracji odpowiadających warunkom jak dla sceny z poziomu parteru
Nowe wymiary sali prób pozwalają na różnorodne ciekawe aranżacje sali i różne układy miejsc siedzących dla widzów.
Projekt architektoniczny przewiduje mobilne składane rzędy foteli w systemie Figueras.
W sali zaprojektowano pojedyncze duże okno (przegroda o wysokich parametrach akustycznych), które pozwala na komfortowa pracę aktorów w czasie prób scenicznych.
Sala prób po zakryciu ścian kotarami otrzymuje funkcje sceny eksperymentalnej typu black box.

Strop technologiczny sali prób
Przestrzenna kratownica stanowiąca konstrukcje dachu pełni jednocześnie funkcje stropu technologicznego. Konstrukcja stalowa, ma bardzo duża sztywność i wytrzymałość. Można do niej podwieszać dekoracje praktycznie w każdym punkcie stropu. W płycie dachu zaprojektowane zostały klapy oddymiające.

Akustyka sali prób
Kubatura sali teatralnej o wymiarach 11,40 x17,35m, h=6,00 m=1186 m3
Zgodnie z zaleceniami projektowymi dla sali o rozważanej kubaturze i funkcji przyjęto następujące parametry akustyczne:
Czas pogłosu topt=0,9 s ± 10% z płaską charakterystyką powyżej 500 hz
Możliwie małe opóźnienie pomiędzy dźwiękiem bezpośrednim i najwcześniej dochodzącą falą odbitą
Dobra zrozumiałość mowy równomiernie rozłożona na całej powierzchni
Optymalny wskaźnik czytelności dźwięku mowy w przekazie bezpośrednim i ze wspomaganiem elektroakustycznym C50 > 0 db, rasti - 0,6
Optymalny wskaźnik czytelności dźwięku muzyki w przekazie bezpośrednim i ze wspomaganiem elektroakustycznym C80 > 0 db
Brak odczuwalnych słuchem ech, w tym echa trzepoczącego
Brak rezonansów własnych
Możliwie małe zakłócenia akustyczne pochodzące od pomieszczeń sąsiednich
W celu uzyskania wymaganych parametrów akustycznych zaprojektowano przegrody i adaptacje akustyczne

Ukształtowanie przestrzenne - nowa bryła przebudowanego budynku
Zaprojektowaliśmy zmianę gabarytu i wyglądu istniejącego budynku. Wysokość budynku nie uległa zmianie. Powiększona została sala prób na poziomie 1 piętra nad magazynem. W poziomie parteru magazyn został powiększony zgodnie z obrysem budynku na wyższej kondygnacji. Przy założeniu minimalnych kosztów robót budynek zyskał współczesny atrakcyjny wygląd.
Elewacja zaprojektowana została przez krakowska pracownię architektoniczną z założeniem minimalnej ilości otworów okiennych, których kompozycja nadaje ścianom budynku niepowtarzalny architektoniczny wygląd.

Autorzy projektu budynku:
architekt Grzegorz Dresler
architekt Agnieszka Latała