Projekt remontu dachów i stropów Zamku w Łańcucie

Łańcut, PL

Muzeum - Zamek w Łańcucie. Projekt remontu oraz wzmocnienia dachów nad zamkiem. Do inwentaryzacji wykonane zostały skany 3D - w ten sposób powstał model - chmura punktów- o objętości ok 860 mln punktów (X,Y,Z) opisujących geometrię dachu, stropów, okien.

Na podstawie szczegółowego modelu3D uzyskanego ze skanera 3D wykonana została dokumentacja techniczna remontu dachów o powierzchni ok 4000 m2. Koszt remontu dachów to ponad 4,5 mln złotych.

Prace projektowe ukończone zostały w 2012 roku.