Projekt przebudowy budynków dawnego browaru w Ostrowcu Świetokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski PL

Firma architektoniczna wykonała projekt przebudowy i remontu generalny budynków dawnego browaru w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych.

Na terenie dawnego browaru znajdują się zabudowania dawnych budynków browaru: suszarni, administracji, magazynu, słodowni, warzelni, elewatora oraz dwoma budynkami o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu, bez wartości historycznej.
Od 1985 r. część zabudowań browaru została zaadoptowana na cele Miejskiego Centrum Kultury. Teren dawnego browaru jest obecnie częściowo wykorzystywany także przez funkcjonujące tu Biuro Wystaw Artystycznych, które od lat 90-tych ubiegłego stulecia mieści się w budynku dawnej warzelni piwa.
Sąsiadujące budynki dawnego magazynu i elewatora zostały poddane w tym samym czasie dużym przekształceniom pod planowane funkcje kultury, m. in.: salę teatralną, małe sale kinowe, zaplecze kina i teatru.

Miejską Bibliotekę Publiczną (MBK) zaprojektowana została w tzw. budynku dawnego magazynu. Będzie zajmować piwnicę(magazyn biblioteki), częściowo parter i całe pierwsze piętro. Na poddaszu (II piętro) znajdą się pomieszczenia biurowe.

Miejskie Centrum Kultury (MCK) architekci zaprojektowali w tzw. budynku administracyjnym, suszarni, na II piętrze, na poddaszu dawnego magazynu zbożowego, na poddaszu dawnej słodowni oraz pozostaje na poddaszu dawnej warzelni piwa.

Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) pozostaje w budynku dawnej warzelni. Przyjęte rozwiązania pozwalają na jednoczesne funkcjonowanie planowanych instytucji z możliwością korzystania ze wspólnych pomieszczeń.

Poszczególne funkcje kompleksu zostały rozmieszczone w taki sposób, aby przewidywane tu trzy instytucje mogły funkcjonować również niezależnie od siebie, w różnych porach dnia lub tygodnia.

Kompleks zabytkowych budynków będzie posiadać funkcje komercyjne w postaci gastronomii w holu wspólnym dla Centrum Informacji Turystycznej, MBK, MCK, i BWA,

 

Historia browaru: Kompleks browaru, słodowni i młyna parowego został wybudowany w 1908 roku przez miejscowego przemysłowca Stanisława Saskiego. W czasie trwania I wojny światowej do browaru doprowadzono bocznicę kolejową ze stacji Ostrowiec, która wchodziła na teren zakładu od wschodu. W 1936 roku właścicielami zespołu byli Stanisław i Juliusz Sascy oraz Maria Cybulska. Bezpośrednio zakładem kierował Stanisław Saski.

Powierzchnia całkowita pomieszczeń projektowanych zgodnie z koncepcją: 5514 m2

Kubatura: 22030 m3

Powierzchnia terenu objętego projektem: 6782 m2

Powierzchnia zabudowy: 3206 m2

Powierzchnie dróg placów chodników: 1634 m2