Projekt przebudowy Arsenału miejskiego w Krakowie

Wykonane projekty obejmowały remont,przebudowę budynku oraz roboty konserwatorskie i instalacyjne dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie Bramy Floriańskiej.

Budynek Arsenału Miejskiego położony przy ul. Pijarskiej 8 w Krakowie, wzniesiony został w latach 1565-1566 pod kierunkiem budowniczego Gabriela Słońskiego, jako obiekt parterowy podpiwniczony, przystawiony do murów obronnych.

Był to drugi arsenał w Krakowie po wzniesionym kilkadziesiąt lat wcześniej Arsenale Królewskim przy Bramie Grodzkiej. W zachowanej do dziś kolebkowo sklepionej Sali na parterze Arsenału  składowano strzelby i działa, w piwnicach – beczki z prochem. W 1626 r. budynek został przebudowany otrzymując łamany dach krakowski.  W latach 1860-1861 pierwotnie parterowy budynek nadbudowano według projektu architekta Antoniego Stacherskiego. Nadbudowane piętro przeznaczone było na magazyn i koszary. Budynek otrzymał kształt włoskiego, wczesnorenesansowego zameczku.
 
W 1874 r. gmina ofiarowała Arsenał razem z basztami Stolarską i Ciesielską na cele muzealne księciu Władysławowi Czartoryskiemu. Zostały zakupione również sąsiednie kamienice i część dawnego klasztoru  oo. Pijarów (obecnie Klasztorek). Po adaptacji budynków, opracowanej przez Maurycego Ouradou w XIX w. powstał zespół architektoniczny, składający się z Pałacu, tzw. Klasztorka i Arsenału, połączonych ze sobą pomostami nadwieszonymi nad ulicą i dziedzińcem.
 
W budynku Arsenału umieszczono Bibliotekę Czartoryskich, której zbiory w roku 1961 r. przeniesiono do nowego gmachu przy ul. św. Marka. W dawnym Arsenale otwarto wystawę części zbiorów Muzeum Czartoryskich. W latach 1969–1971 Arsenał został ponownie przebudowany wg projektów PKZ. Zmieniono drewniany dach na płaski stropodach o konstrukcji żelbetowej, klatkę schodową zmieniono na żelbetową, wykonano strop nad piwnicą żelbetowy belkowo-płytowy, po północnej stronie obu wież wykonano tarasy. W obrębie wież wykonano stropy żelbetowe, które obudowano deskami. Autorem projektu był S. Świszczowski.

Obecnie realizowana przebudowa wg projektu firmy architektonicznej Dresler studio architektura i urbanistyka sp. z o.o. sp komandytowa obejmuje szeroki zakres prac w tym projekt wymiany wszystkich instalacji, projekt budowy nowych instalacji klimatyzacji SSP, CCTV, BMS, wymianę stropów żelbetowych, schodów żelbetowych, budowę nowego dachu z konstrukcja z drewna klejonego, wzmocnienia konstrukcji ceglanych i kamiennych, budowę windy panoramicznej projekty wnętrz muzealnych oraz projekt aranżacji wystawy muzealnej.

Dane identyfikacyjne:
Nr rejestru zabytków: A-97 z dnia 18 stycznia 1932 r., Arsenał Miejski,  Nr rejestru zabytków A-8 – Baszta Ciesielska i Baszta Stolarska Obecnie Muzeum Książąt Czartoryskich. Lokalizacja: ul. Pijarska 8, 31-015 Kraków Czas powstania: połowa XVI w. (1565 – 66); przebudowy: XVII w. (1626 r.), XIX w., XX w.  Technika wykonania (pierwotna): wątki ceglane, ciosy wapienia zbitego (jurajski, dolomit, wapień Morawica)  Autor: Gabriel Słoński; przebudowa w XVII w.  – budowniczy nieznany; 1854 – 61 – przebudowa przez A. Stacherskiego; 1875 – 84 – przebudowa pod kierunkiem G. Ouradou; 1967 – 69 – przebudowa pod kier. S. Świszczowskiego, 2018-19 - przebudowa budynku zgodnie z projektem biura architektonicznego Dresler studio architektura i urbanistyka sp. z o.o. sp komandytowa

Inwestor: Muzeum Czartoryskich, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie