Projekt nowoczesnej Biblioteki Miejskiej

Oświęcim, PL

Idea

- Budynek jako symbol miasta, charakterystyczny i niepowtarzalny
- „Nowa Forma” jako sprzeciw dla budowania obiektów kultury w kształcie typowym dla komercyjnych budynków biurowych lub handlowych
- Jednorodność materiałowa i stylistyczna fasad przechodząca do wnętrz budynku
- Podkreślenie związków z miastem poprzez otwarcia widokowe
- Wielofunkcyjność parteru budynku - zblokowanie sali konferencyjnej kawiarni, foyer w jeden zespół funkcjonalny działający w godzinach wieczornych i nocnych
- Czytelny podział i rozdzielenie funkcji wewnątrz budynku
- Zapewnienie właściwych warunków oświetlenia stanowisk pracy z książką
- Wyciszenie akustyczne pomieszczeń bibliotecznych

Ideę projektu trafnie opisuje cytat:
(...) „Nikomu nie udaje sie przeniesienie myśli, tego pejzażu duchowego na linearną ścieżkę wypowiedzi. Nie jest to możliwe ponieważ pejzaż nie może być linearny. Zapis jest arbitralnym wyborem podjętym przez aktualny stan drogą przez pejzaż.”, Krystian Lupa

Lokalizacja i dyspozycja przestrzenna zagospodarowania

Obiekt biblioteki zlokalizowano na działkach pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Nojego i 3 Maja. Gmach stanie w centralnej części terenu w ekspozycyjnej lokalizacji. Lokalizacja stwarza wyzwania które realizowane będą poprzez:
- rozrzeźbioną formę architektoniczną eksponowana i atrakcyjną
- obiekt otwiera się bogactwem formalnym , poprzez szklane fasady na przestrzeń miasta
- stworzenie placu pomiędzy ul Dąbrowskiego a projektowanym budynkiem, placu stanowiącego miejsce spotkań i happeningów artystycznych – przedpole Książnicy
- utworzenie terenu zielonego z zielenią parkową przy nowym placu miejskim
- powiązanie terenów osiedli mieszkaniowych ciągiem spacerowym z ulicą Dąbrowskiego, włączenie nowego budynku w tkankę miasta

Rozwiązanie funkcjonalne oparto na podziale przestrzeni na trzy strefy:
- Strefa publiczna niekontrolowana , obejmującą pomieszczenia na parterze budynku takie jak sala audytoryjna – wielofunkcyjna, kawiarnia – bufet, foyer, otwarta przestrzennie galeria, zaplecze sanitarne, punkt zwrotu książek
- Strefa kontrolowaną - dostępną po przejściu przez punkt kontroli elektronicznej obejmującą wypożyczalnie, czytelnie, czytelnie specjalistyczne, etc.
- Strefa obsługi i pracowników dostępna z niezależnego wejścia dla personelu, strefę dostawy książek, strefa ta związana jest z działem gromadzenia i opracowania książek, a także z pomieszczeniami technicznymi – dostępna za pośrednictwem windy i wewnętrznej klatki schodowej. Do trzeciej strefy włączono administrację zlokalizowaną na 2 piętrze w niezależnej funkcjonalnie wydzielonej części budynku

Podział na strefy funkcjonalne umożliwia działanie cześć budynku poza godzinami pracy biblioteki. Spotkania seminaryjne, konferencje, uroczystości mogą odbywać się w godzinach wieczornych i nocnych, znakomicie ożywiając tą część miasta.

Foyer poprzez ciekawą formę , wysokie reprezentacyjne otwarcia wysokości 2 kondygnacji, kładki wiszące nad poziomem parteru może zmieniać swoją funkcję w czasie wernisaży, konferencji, spotkań z pisarzami i artystami.
Z centralnego hallu widoczne są działy biblioteki co ułatwia orientację i poruszanie się po budynku. Na wprost wejścia umieszczono informacje oraz szatnię. Bezpośrednio z foyer można dojść do kawiarni oraz sali wielofunkcyjnej

Wielofunkcyjna sala z oknem – fasadą aluminiowo szklaną ma wysokość 2 kondygnacji. Sala może służyć jako sala seminaryjna, konferencyjna, oraz do przedstawiania małych form teatralnych. Projektor multimedialny podwieszony pod stropem i rozwijany ekran projekcyjny zapewniają wymagany standard techniczny

Działy udostępniania zlokalizowano w jednej części budynku co ułatwia zmiany funkcjonalne oraz umożliwia przyszła rozbudowę budynku ukierunkowaną w stronę osiedli mieszkaniowych.
Dział opracowania umieszczono w sąsiedztwie schodów i wind łączących poziom piwnic (dostawy) poziom działów udostępniania oraz piętro pomieszczeń administracji.
Cały poziom piwnic to cześć techniczna.

Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem właściwego dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a także da osób niedowidzących
Zespół pochylni umożliwia przemieszczanie się z parkingu lub z terenu na poziom parteru, a następnie windami na odpowiedni poziom biblioteki.
W każdej części biblioteki wyodrębniono strefy na wózki z osobami niepełnosprawnymi.

Forma architektoniczna – rzeźba ścian
Myślą przewodnia jest stworzenie nie tylko książnicy ale żywej tkanki miasta oferującej kulturę i sztukę we wszystkich możliwych formach.
Projekt wykracza poza tendencje zamykania przestrzeni w prostopadłościennej bryle, przez co budynek staje się bardziej wyrazisty i niepowtarzalny.
Intencja autorów było stworzenie symbolu nowoczesnego miasta bez odwołań do historii . Symbol który oprócz oczywistych funkcji utylitarnych ma duszę którą są tysiące książek. Budynek jest przeciwieństwem czesto powstających budynków komercyjnych które predysponują do pełnienia funkcji bibliotek, w wszystkim kojarzą sie z typowymi nudnymi biurowcami

Rozrzeźbiona przestrzeń wysokiego foyer, poprzecinana kładkami, schodami oferuje dodatkowe miejsce na wernisaże, spotkana po konferencjach i prelekcjach
Rozwiązanie takie zapewnia równocześnie czytelnikom większą swobodę i miejsce na rekreację