Planeta Lem - międzynarodowy konkurs architektoniczny

Planeta Lem Centrum Literatury i Języka

Centrum Literatury i Języka - Planeta Lem ? Czy to była jeszcze architektura, czy już budowanie gór? Musieli zrozumieć, że przekraczając określone granice trzeba zrezygnować z symetrii, z regularności kształtu, i uczyć się od tego, co największe ? pojętni uczniowie planety!? S. Lem ?Powrót z Gwiazd?

IDEA

Projekt jest kreacją obiektu muzealnego o unikatowym charakterze, przełamującego stereotypowe wyobrażenia. Innowacyjna forma budynku stwarza funkcjonalną i elastyczną przestrzeń wystawienniczą oraz atrakcyjną przestrzeń aktywizującą zarówno mieszkańców jaki turystów. Mocna, rozpoznawalna bryła Planety Lem daje szansę szerokiej promocji.

?Tak, to była odwaga zamierzyć taki kształt, nadać mu okrucieństwo przepaści, bezwzględność i chropowatość urwisk, iglic, nie wpadając w mechaniczne kopiowanie (...)? S. Lem ?Powrót z Gwiazd?

 Idea:

 

II. POWIĄZANIA PRZESTRZENNE Z ISTNIEJĄCYM OTOCZENIEM

Najbliższe otoczenie odznacza się niejednorodnym charakterem, znajduje się w strefie granicznej zabudowy śródmiejskiej i zabudowy postindustrialnej. Obszar przylegający z jednej strony do zwartej zabudowy a z drugiej sąsiadujący z wałami Wisły od lat czeka na przestrzenną rekompozycję. Proponowanym rozwiązaniem jest stworzenie na niemal całej działce przeznaczonej na inwestycję otwartego terenu zielonego, dostępnego dla mieszkańców i odwiedzających.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom architektonicznym projektowany teren zielony nie jest ograniczony nowo projektowaną strukturą przestrzenną.

III. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Aby możliwym było zagospodarowanie terenu działki w formie ogólnodostępnego parku, podjęliśmy decyzję o sprowadzeniu wielu pozwalających na to funkcji do poziomów podziemnych, przy jednoczesnym wyniesieniu przestrzeni wystawienniczej 12 m ponad teren. W ten sposób nowa bryła muzeum nie jest kolejnym budynkiem w kwartale zabudowy, lecz pełni rolę ?urbanistycznego eksponatu? w przestrzeni miasta.

OBIEKT

Nadrzędnym założeniem w procesie projektowym stała się współczesna interpretacja dziedzictwa myśli Stanisława Lema i to w jaki sposób ją odzwierciedlić. Obok przekazu idei, równie istotna stała się funkcjonalność zapewniająca prawidłowe użytkowanie obiektu.

Główne wejście do kompleksu muzealnego projektowane jest od strony ul. Na Zjeździe i prowadzi przez istniejący budynek dawnego Składu Solnego.

Komunikacja z nowym budynkiem kryjącym wystawę prowadzona jest holem pod ziemią, a następnie komunikacją pionową do wyniesionej ponad park kosmicznej przestrzeni wystawienniczej. Rozwiązanie ma ścisły związek ze scenariuszem wystawy stałej, której narracja może rozpocząć się już w holu głównym.

PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA czyli wystawa główna i czasowa

Szczególne miejsce zyskała przestrzeń wystawiennicza. Zarówno wystawa główna, jak i wystawa czasowa, zostały umiejscowione w jednej przestrzeni wystawienniczej, znajdującej się w nowej futurystycznej bryle uniesionej nad parkiem. Architektura przestrzeni wnętrza stwarza możliwość elastycznego kształtowania wystawy. Wnętrze budynku wynika bezpośrednio z kształtu bryły, dzięki czemu nowy obiekt jest spójny funkcjonalnie i stylistycznie

Przestrzeń wystawiennicza na poziomie + 12,00m.

PRZESTRZEŃ WIELOFUNKCYJNA

Wielofunkcyjna przestrzeń, choć znajduje się na różnych kondygnacjach, jest scalona klarownym układem komunikacyjnym.

SALE WARSZTATOWE, MEDIATEKA, PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Zespół pomieszczeń takich jak mediateka, pracownia multimedialna oraz sale warsztatowe zlokalizowano w taki sposób aby zapewnić jak największy przepływ odwiedzających w przestrzeni wielofunkcyjnej. Proporcje sal warsztatowych i pracowni multimedialnej umożliwiają ich podział na mniejsze pomieszczenia i niezależne funkcjonowanie.

KSIĘGOZBIÓR Z CZYTELNIĄ

Strefa księgozbioru została umieszczona w części istniejącego budynku dawnego Składu Solnego. Tuż przy holu głównym znajduje swój początek część księgozbioru związana z pracą z tekstem oraz wydzielone w księgozbiorze miejsce zabaw dla dzieci.

Księgozbiór, zgodnie z założeniami Inwestora, został wyposażony w 10 ? metrową ścianę do wykonywania murali i graffiti. Wokół ściany zostały wycięte stropy poszczególnych kondygnacji a pozostawiona wolna przestrzeń daje możliwość oglądanie stworzonych murali z wielu różnych perspektyw.

KAWIARNIA  KSIĘGARNIA

Analizując wytyczne funkcjonalne i użytkowe dla tej strefy słusznym wydaje się nam umieszczenie kawiarnio-księgarni w części nadziemnej, w prawym skrzydle istniejącego budynku, tak by kawiarnia była widoczna z poziomu przechodniów. Główna część kawiarni znajduje się na parterze za przeszkloną ścianką i jest widoczna z holu głównego.

Wygospodarowanie części piętra pozwoliło na utworzenie wydzielonej przestrzeni, która może być miejscem nauki i zdalnej pracy. Dodatkowo kawiarnia znajduje się w części podziemnej, gdzie bliskie sąsiedztwo sali widowiskowej zapewnia większe zainteresowanie użytkowników.

Zaplecze kawiarni znajduje się na parterze, tak by możliwy był dostęp dla dostawi odbioru towarów oraz odrębne wejście dla pracowników niewidoczne dla gości.

PARKING PODZIEMNY

Parking podziemny znajduje się po zachodniej stronie działki i został zaprojektowany jako dwupoziomowy, obsługiwany za pomocą pochylni dwukierunkowej. Zapewniono wymaganą ilość miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Konstrukcja nadziemnej bryły wykonana z przestrzennych kratownic stalowych na siatce nieregularnych trójkątów wygenerowanych w bryle 3D parametrycznie.

Okładzina stalowa oraz betonowa z betonem częściowo transparentnym. Część podziemna w technologi betonu wodoszczelnego.

Autorzy

arch. Agnieszka Latała

arch. Marta Wójtowicz

arch. Grzegorz Dresler

konstrukcja

mgr inż. Dawid Mazur

mgr inż Zdzisław Piątek