Pawilon Muzealny w Nałęczowie Muzeum Stefana Żeromskiego

Nałęczów, PL

Projekt architektoniczno budowlany Pawilonu muzealnego dla dwóch muzeów literackich - Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa w Nałęczowie

WARIANT II Projektu

Dane techniczne.
Wysokość budynku: 0,6m do 5,80m
Powierzchnia zabudowy: 530 m2
Powierzchnia użytkowa: 428 m2

Forma budynku zaprojektowanego budynku.
Budynek zaprojektowany został za rzucie zbliżonym do kwadratu o boku 30 x 30 m z dziedzińcem wejściowym.
Bryła budynku muzealnego o zróżnicowanej wysokości. Wysokość budynku wzrasta po obwodzie od 0,6m w południowo-zachodnim narożniku do 5,80m w jego najwyższej części po stronie wschodniej. Część zachodnią od strony ul. S. Żeromskiego tworzy nasyp ziemny utrzymywany ścianami oporowymi. Na elewacjach wykorzystano materiały stosowane w regionie – okładzina z kamienia naturalnego.
Na dziedzińcu projektowane są drzewa ozdobne niskopienne.

Bryła budynku zaprojektowana została przez architektów jako zagłębiona w zboczu tak, aby budynek nie przesłaniał widoku na park i znajdujące się w nim obiekty. Zero projektowe (poziom parteru) przyjęto na wysokości -5,00m poniżej poziomu głównego wejścia na teren zabytkowego parku przy Chacie Stefana Żeromskiego. Najwyższy punkt dachu znajduje się 1,46m ponad poziomem głównego wejścia na teren parku, co oznacza, że budynek będzie w całości widoczny z góry.

Estetyka „piątej elewacji” - dach zielony.
Dach budynku pokryje zieleń ekstensywna - dach nieużytkowy.
Projektowany jest stropodach o odwróconym układzie warstw. Nachylenie dachu od 3-5%.
Izolacja dachu wykonana z 3 warstw papy termozgrzewalnej (papa podkładowa gr min 3 mm),  papa korzenioodporna gr 5,2 mm z certyfikatem FLL, na papie kubełkowa mata drenażowa, powyżej substrat z certyfikatem FLL, powyżej zieleń ekstensywna.
Odwodnienie dachu liniowe ukryte za ścianą attykową. Górna powierzchnia ściany attykowej na poziomie warstwy zieleni (nie wyżej).

Na elewacjach projektowana jest okładzina z kamienia naturalnego mocowana na konsolach ze stali nierdzewnej. Przeszklenia zaprojektowane zostały jako jednopłaszczyznowe bez widocznych podziałów. Szkło mocowane w ramie stalowej nie widocznej z zewnątrz budynku. (rama ukryta za węgarkiem). Zestaw szklany energooszczędny 3 szybowy  U=0,65 W/m2K.
Kolor ślusarki okiennej – antracyt. Szkło bezbarwne.
Ściany przy dziedzińcu w systemie całoszklanym (bez słupów i szprosów) mocowane góra-dół w ukrytych profilach stalowych. Podział szyb zgodny z rozstawem słupów konstrukcyjnych.

Projekt konstrukcji budynku.
Projekt konstrukcji zakłada: Fundamenty żelbetowe, ściany konstrukcyjne żelbetowe, słupy stalowe malowane w kolorze zgodnym z kolorem ślusarki okiennej (ciemny brąz lub antracyt) Stropy żelbetowe płytowe.
Schody wejściowe na dziedziniec z bloków kamiennych na fundamencie żelbetowym.
Powierzchnia utwardzona dziedzińca przy głównym wejściu do budynku z płyt kamiennych o geometrycznym wzorze.

Projekt wnętrz budynku –układ funkcjonalny.
Do budynku dostajemy się przez główne wejście z dziedzińca lub przez wejście północne zaprojektowane dla osób mniej sprawnych ruchowo.
Wejścia bezpośrednie do budynku- bez przedsionków - należy wyposażyć w nadmuch ciepłego powietrza oraz zewnętrzne wycieraczki do obuwia.
Oba wejścia prowadzą do głównego holu z informacją/ kasą/ oraz szatnią.
W bezpośrednim sąsiedztwie holu zlokalizowano również zaplecze sanitarne gości.
Sale wystawowe, edukacyjne zaprojektowano z myślą o elastycznym układzie ekspozycyjnym. Możliwe jest dowolne łączenie przestrzeni wystawowych jednak po wydzieleniu drzwiami muzea mogą funkcjonować niezależnie.
Sale „zgromadzone” są w jednej części budynku w celu skrócenia odległości komunikacyjnych między salami.
Wysokość sal zapewnia odpowiednią kubaturę przestrzeni wystawowych oraz pozwala na swobodne prowadzenie kanałów instalacyjnych ponad sufitem podwieszonym.

Możliwe jest doświetlenie sal światłem dziennym lub całkowite ich zaciemnienie. Przeszklenia łączą wnętrze muzeum z zielenią parkową. Widok z okna sali edukacyjnej prowadzi w kierunku Chaty Stefana Żeromskiego. Drugie okno skierowane zostało na Mauzoleum Adama Żeromskiego.

Zaplecze administracyjne muzeów z własną komunikacją i węzłem sanitarnym zlokalizowano w północnej części budynku z dala od gwaru odwiedzających.
W obiekcie zaprojektowano niezbędne pomieszczenia techniczne: wentylatornię, kotłownię, rozdzielnie elektryczną – zlokalizowane w podziemiach budynku. Na poziomie parteru z łatwym dostępem od strony parku znajduje się również magazyn sprzętu ogrodniczego.
Magazyny ekspozycji wraz z biblioteczką znajdują się w pobliżu sal wystawowych, na tym samym poziomie co sale.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Z myślą o osobach niepełnosprawnych ruchowo zaprojektowano łatwo dostępne wejście od strony północnej. Wejście znajduje się na poziomie parteru budynku i prowadzi do holu głównego. Wszystkie pomieszczenia udostępnione dla gości, część wystawowa z zapleczem, oraz część administracyjna zlokalizowane są na jednym poziomie.
Przejścia zaprojektowano jako bezprogowe.

W węźle sanitarnym zaprojektowano toaletę z urządzeniami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia manewrowa wewnątrz pomieszczenia toalety oraz szerokość wejścia - zgodne z warunkami technicznymi. Drzwi z pochwytem skośnym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Materiały wykorzystane przy projekcie wnętrz.
Posadzkę muzeum powinien cechować wysoki standard wykonania. Do wykonania posadzki zostaną użyte materiały wysokiej jakości i sprawdzone w tego typu obiektach. Czynnikiem warunkującym dobór odpowiedniej posadzki jest odporność na ścieranie oraz obciążenia nawierzchni. Ze względu na charakter projektowanego muzeum literatury obciążenie eksponatami będzie niewielkie, lecz obuwie gości wystawi odporność posadzki na ścieranie na poważną próbę. W części wystawowej i komunikacji projektowana jest posadzka betonowa monolityczna utwardzana powierzchniowo, która zapewni trwałość i niedrogą eksploatację. Kolor posadzki: tytanowy - niekonkurujący z ekspozycją.
W części administracyjno-biurowej – parkiet dębowy.

Ściany tynkowane malowane w kolorze białym. Sufity podwieszone gk gładkie, malowane w kolorze ciemny brąz lub antracyt zgodnie z kolorem ślusarki.

Projekt architektury budynku wykonali architekci:
architekt Agnieszka Latała
architekt Grzegorz Dresler

Projekt wnętrz: architekt Agnieszka Latała

Projekt Konstrukcji

mgr inż Zdzisław Piątek

mgr inż Dawid Mazur