Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - przebudowa i remont kamienicy

Kraków, PL

Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie został gruntownie przebudowany wg projektu architektów z biura projektów w latach 2008 - 2009. Kamienica była w złym stanie technicznym, wymagany był generalny remont instalacji dachu stropów. Wybudowane zostało dodatkowe piętro nad budynkiem frontowym kamienicy, przebudowano dwie sale teatralne, w poziomie piwnic dobudowano do kamienicy klub studencki i kawiarnię, Do sali klasycznej dobudowana została nowa winda towarowa do transportu dekoracji scenicznych oraz magazyny dekoracji i rekwizytów. W środkowej cześć działki dobudowana została do kamienicy zewnętrzna winda osobowa. Całkowitej przebudowie podlegała sala teatralna wraz z balkonami (projekt przewidywał wyburzenie betonowych stropów i balkonów oraz nowe współczesne rozwiązania konstrukcyjne) , oraz sala eksperymentalna typu black box. Projekt rozbudowy oraz remontu  budynku kamienicy obejmował całość budynku wraz z konstrukcją i instalacjami. Koszt remontu kamienicy zgodnie z projektem to ok 9 mln złotych.