Zamek w Muszynie - projekt odbudowy

Odbudowa Zamku w Muszynie - projekt wielobranżowy

Zamek w Muszynie

Projekt: arch. Grzegorz Dresler arch. Agnieszka Latała

Rendering i postprodukcja: arch. Marta Wójtowicz

Projekt Zamku w Muszynie  obejmuje remont i rozbudowę ruin Zamku wraz zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia Zamku, wraz z budową przyłączy wody, kanalizacji, gazu.

Zamek został posadowiony prawdopodobnie w całości ?na surowym korzeniu?, a najstarsze warstwy pochodzą z końca XV wieku. Nieliczne odsłonięte mury posadowiono wprost na skale, bez wykopów  fundamentowych.

Do czasów współczesnych zachowały się tylko fragmenty murów obwodowych od strony południowo- wschodniej oraz mury wieży wschodniej nadbudowane współcześnie. W czasie badań wykopaliskowych odkryto ościeże kamienne z nadprożem łukowym. Na podporze usytuowano w latach 30 i 70 XX wieku figurę Matki Boskiej.

W obrębie całego założenia na wszystkich poziomach, mury zostały wykonane z łamanego kamienia piaskowca miejscowego pochodzenia. Mur jest licowany obustronnie z widocznym poziomowaniem wątku. Wnętrze muru wypełnione jest rumoszem skalnym i okruchami kamiennymi na zaprawie wapiennej. Wnętrze murów wypełnione jest także rumoszem skalnym i okruchami kamiennymi zmieszanymi z gliną ( bez zaprawy wapiennej)

Charakterystyka obiektu Zamku

Zamek w Muszynie to zamek skalny, wieżowy, wybudowany z kamienia, pełnił funkcje obronne. Powstawał w dobie rozwoju architektury obronnej. Budowle takie powstawały bez szczegółowych projektów, dopasowywane były do konkretnego miejsca.

Najlepiej zachowanym elementem architektury zamkowej jest usytuowana w południowo-wschodnim narożniku założenia baszta o wymiarach zewnętrznych 10,3 metra w linii wschód zachód i 12,2 metra w linii północ-południe. Ma ona mury o grubości około 2,5 metra (tj. około 4 i 1/3 łokci) oraz wysokość ponad 8 metrów. Od wschodu oskarpowana została narożnymi, mniej więcej przekątniowo ustawionymi przyporami. Znaczna część obecnie stojącej konstrukcji została wykonana w toku prac budowlano konserwatorskich.

Wysokość baszty po nadbudowie wynosić będzie ok 10 m od poziomu wejścia, czyli ok 14 metrów od poziomu terenu poza murami Zamku. Drugim budynkiem na terenie Zamku w Muszynie jest Kamienica zamkowa która zostanie odbudowana w kształcie parterowego budynku, częściowo przeszklonego z tarasem widokowym na dachu. Na parterze kamienicy zlokalizowana będzie kawiarnia z salami wystaw. Na tarasie widokowym zaprojektowano miejsca dla turystów. Wysokość budynku wynosić będzie ok 5 metrów od poziomu wejścia i ok 9-11 metrów od poziomu terenu poza murami zamku. Cały dziedziniec zamku zostanie wyrównany, wykonane zostaną nawierzchnie kamienne, odbudowana zostanie studnia zamkowa. Ważnym elementem budującym wizerunek zamku będą mury zamkowe które zostaną odbudowane ponad poziom projektowanego dziedzińca. Mury od strony południowej (widoczne od miasta) będą miały wysokość około 8-10 metrów i będą dominować architektoniczne nad miastem.

Biuro architektoniczne zaprojektowało także drewniany most który nawiązywać będzie do historycznych przekazów o moście zwodzonym. Most znajdzie się na trasie ścieżki edukacyjnej prowadzącej obecnie przez wzgórze parkowe w stronę ruin zamku.

Projekt architektoniczny znacznie podnosi atrakcyjność turystyczną zamku w Muszynie dodatkowo poprzez wprowadzenie funkcji gastronomicznych i wystawowych wpływa na atrakcyjność Muszyny - uzdrowiska.