Galeria Ślędzińskich

Białystok, PL

Galeria Sztuki im. Ślendzińskich w Białymstoku

autorzy projektu: arch. Karolina Miśków Barszczewska, arch. Grzegorz Dresler

Główną myślą przewodnią projektu galerii jest założenie oparte na stworzeniu budynku minimalistycznego w formie i wyrazie, jednak zmiennego i poetyckiego, łączącego magiczny świat sztuki z otaczającym go światem zewnętrznym, budynku otwartego, harmonicznie wpisanego w istniejące otoczenie.

Jego architektura jest odzwierciedleniem koncepcji, która nie poszukuje futurystycznej geometrii formy, lecz jest nawiązaniem do antycznych form „świątyń" i prowadzi do zaprojektowania architektonicznej „osłony" - zewnętrznej powłoki, zapewniającej symbiozę pomiędzy częścią wewnętrzną a zewnętrzną, wykorzystującą istniejące warunki naturalne otoczenia, intymność oraz łatwy dostęp zwiedzających do ekspozycji

Architektura - prosta, jasno wyrażona struktura o zgeometryzowanym kształcie, tworząca uniwersalną przestrzeń w stad, której wchodzą „otwarta" na otoczenie część administracyjna o sztywnym układzie funkcjonalnym wraz ze strefy wejściową oddzielona od świata zewnętrznego jedynie szklaną membraną oraz zamknięta - pozwalająca na dowolne manipulowanie przestrzenią sal wystawowych.

Architektura wnętrza budynku galerii budowana jest w oparciu o zasadę zmienności wnętrza, ma nie tylko sens funkcjonalny, ale także metaforyczny.

Konstrukcja dachu szklanego

W celu zapewnienia jak najlepszego doświetlenia sal wystawowych światłem naturalnym, dach znajdujący się nad nimi, zaprojektowano jako przeszklony w konstrukcji stalowej, zintegrowany ruchomymi z żaluzjami wyposażonymi w czujnik światła, chroniącymi pomieszczenia wystawowe przed promieniowaniem UV , nadmiernym nasłonecznieniem oraz możliwością włamania