Dworzec autobusowy - projekt architektoniczny

Piekary Śląskie, PL

Autorzy projektu budynku dworca:
architekt Grzegorz Dresler  
architekt Agnieszka Latała  
architekt Tomasz Kondracki

Projekt budowlany dworca autobusowego stanowi łatwo rozpoznawalny element w strukturze miasta. Projektując tego typu budynek architekci zadali sobie pytanie czy warto jest modernizować istniejący układ peronów i dróg, który nie zapewnia bezpieczeństwa ani nie odpowiada na współczesne warunki komunikacyjne i funkcjonalne, czy tez należy zaprojektować nowy układ funkcjonalno przestrzenny wraz z nowym budynkiem dworca.

Analizy ruchu pieszego i kołowego w projekcie zagospodarowania terenu dworca wykazały liczne kolizje komunikacyjne, będące wynikiem błędnych rozwiązań funkcjonalno przestrzennych. Biorąc pod uwagę stan techniczny istniejącego dworca oraz niewłaściwe rozwiązania funkcjonalne firma architektoniczna zadecydowała o zaprojektowaniu całkowicie nowej struktury przestrzennej wraz z budynkiem usługowym zapewniającym komfort i bezpieczeństwo podróżnych przy minimalnych kosztach eksploatacji.Z analiz kosztorysowych wynikało ze remont istniejącego budynku byłby mniej opłacalny niż wyburzenie i budowa całego budynku od podstaw.


Układ komunikacyjny. W projekcie układu drogowego utrzymano istniejące wjazdy i wyjazdy na teren dworca. Zaproponowano nowy układ placów manewrowych i chodników przez co znacząco podniosło się bezpieczeństwo podróżnych. Wyeliminowano kolizje w ruchu i konieczność wbiegania pasażerów przed jadące autobusy. Schematy na planszach konkursowych wyjaśniają zaprojektowany układ komunikacyjny.
Nowy dworzec dysponuje 4 peronami dla podróżnych, 7 miejscami dla parkujących autobusów przy budynku dworca oraz 2 miejscami dla parkujących autobusów od strony granicy z ulicą papieża Jana Pawła II. Dla samochodów osobowych zaprojektowano parking z osobnym wjazdem od strony  ul. Śląskiej


Projekt budynku dworca -funkcja. Projektowany budynek podzielony jest funkcjonalnie na 3 strefy: poczekalnia dla podróżnych wraz z punktem informacyjno-kasowym, strefę kawiarni i sanitariatów oraz strefę pomieszczeń dla kierowców. Strefy funkcjonują niezależnie co oznacza, że w niektórych godzinach może funkcjonować np. Tylko poczekalnia lub tylko kawiarnia. Zaprojektowane jest tez odrębne wejście do pomieszczeń socjalnych dla kierowców oraz do pomieszczeń zaplecza technicznego budynku. Układ poczekalni wzdłuż peronów zapewnia podróżnym właściwą widoczność.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych. Cały dworzec dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych


Forma architektoniczna nowego budynku dworca.
Zwarta bryła budynku charakteryzuje się prostą współczesną formą. Gładkie szklane fasady kontrastują z elementami perforowanych ścian ceramicznych. Ceglane ściany budynku są bezpośrednim nawiązaniem do tradycji architektury rejonu  i manifestują śliskość.
Zaprojektowane zadaszenie od strony peronów w formie wysuniętego dachu wspornikowego zapewnia komfort podróżnym oraz podkreśla horyzontalny charakter bryły budynku. Kształt dachu sprawia wrażenie unoszącego się przykrycia co dodaje lekkości i wzbogaca surową formę dworca.


Kolorystyka projektowanego obiektu. Zarówno wnętrza jak i elewacje budynku  utrzymane są w stonowanej kolorystyce zaczerpniętej z kodu kolorystycznego śląska. Charakterystyczne jest połączenie elementów stalowych (posadzki słupy, ściany wewnętrzne) z ciepłą barwą cegły elewacyjnej.

Mała architektura - projekt. Elementy malej architektury – ławki przed budynkiem wykonane zostaną z prefabrykatów betonowych wykończonych cegłą klinkierową.


Koncepcja energetyczna mająca wpływa na koszty eksploatacji projektowanego budynku usługowego.
Budynek będzie wyposażony w solary zapewniające grzanie wody do celów socjalnych oraz wspomagające nagrzewnice centrali wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik krzyżowy odzyskujący ciepło ze zużytego powietrza. Przeszklenia od strony południowej zapewniają możliwość funkcjonowania budynku z minimalną ilością oświetlenia sztucznego. Zastosowano przeszklenia 3 szybowe o współczynniku u=0,65 W/m2. Budynek został zaprojektowany z zachowaniem wymaganych przepisami wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród przezroczystych oraz nieprzezroczystych co pozwala ograniczyć koszty utrzymania budynku.


Konstrukcja  i materiały. Posadowienie budynku projektuje się jako bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. Konstrukcję nośną stanowią prostokątne słupy stalowe zlokalizowane przy ścianach elewacyjnych oraz żelbetowe słupy w obrębie zaplecza budynku. Cała konstrukcja stalowa zabezpieczona jest farbami ppoż. Dach w konstrukcji lekkiej: stalowe kratownice w rozstawie co 3 metry. Są to rozwiązania optymalne ze względu na trwałość, łatwość wykonania oraz koszty budowy.

Koszt budowy budynku wraz z przyłączami i placami manewrowymi obliczona na podstawie Sekocenbud 4 kw. 2013 r. – Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO: 2,5 mln zł netto + 23% VAT