Budynek produkcyjno magazynowy Biomed S.A.

Kraków, PL

Pracownia projektowa opracowała projekt remontu i przebudowy budynku produkcyjnego (produkcja i konfekcjonowanie leków) dla firmy biotechnologicznej Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna w Krakowie. Projekt budynku miał na celu dostosowanie istniejacego budynku do obowiązujących norm w zakresie warunków produkcji i przechowywania szczepionek. Realizacja projektu pozwoliła producentowi szczepionek na utrzymanie wysokiej jakości produkcji.

Architekci zaprojektowali gruntowną przebudowę budynku firmy Biomed wraz z nowoczesnymi instalacjami wentylacji, chłodzenia, utrzymania właściwej wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych.

Projekt opracowali architekci Grzegorz Dresler oraz Łukasz Ruda