Budynej JRG Straży Pożarnej w Łodzi

Budynek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Przedmiot inwestycji

Projektowany nowoczesny obiekt Jednostki Ratowniczo Gaśniczej to  3000m2 powierzchni zapewniającej strażakom odpowiednie warunki pełnienia całodobowej służby oraz baza dla pojazdów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych (m.in. gaszenie pożarów, likwidacja innych miejscowych zagrożeń, ograniczania skutków klęsk żywiołowych).

Strażnica posiadać będzie odpowiednie warunki lokalowe dla realizacji zadań operacyjnych, logistycznych, administracyjno-biurowych, szkoleniowych w szczególności:

Skala inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu

Wyzwanie projektowe stanowiło pomieszczenie funkcji na wąskiej działce. Ze względu na znaczne nachylenie terenu konieczna była niwelacja terenu uwzględniająca ograniczenia wynikające z dopuszczalnego spadku nawierzchni przeznaczonej dla manewrów wozów strażackich. Zarówno przed jak i za budynkiem znajdują się place manewrowe zapewniające szybki wyjazd do akcji wozów straży pożarnej z 16 miejsc garażowych. W obrębie działki zaprojektowano zjazdy publiczne wraz z sygnalizacją świetlną wyjazdów alarmowych, drogi wewnętrzne, place i parkingi, elementy małej architektury i zieleń. Projekt objął też infrastrukturę sportową w której skład wchodzi wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach boiska do piłki ręcznej oraz wspinalnia strażacka.

Architektura i planowana funkcja obiektu

Budynek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zaprojektowano na rzucie zbliżonym do kształtu odwróconej litery L. Obiekt posiada dwie kondygnacje oraz wyższą - trzykondygnacyjną część frontową akcentującą główne wejście do budynku usytuowane w podcieniu. Dachy płaskie o kącie nachylenia optymalnym dla odprowadzania wód opadowych. Bryłę obiektu ukształtowała specyficzna funkcja i wymogi użytkowe zagospodarowania terenu.

Zachodnia część budynku, równoległa do ul. Przybyszewskiego mieści 16-stanowiskowy garaż dla wozów straży pożarnej oraz myjnię wozów. Część wschodnia przeznaczona będzie na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz logistyczne.

Na parterze zlokalizowane będą : wielostanowiskowy garaż dla samochodów wraz z myjnią, zespół pomieszczeń związanych z ratownictwem chemiczno-ekologicznym, moduł punktu alarmowego, pomieszczenia sanitarno higieniczne, szatnie, sauna, pralnia, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, pomieszczenia techniczne.

Punkt alarmowy jest miejscem pracy dyspozytorów i logistycznym sercem Jednostki, w którym przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach oraz wydawane są dyspozycje wyjazdów straży pożarnej do akcji. Pomieszczenie będzie wyposażone w specjalistyczne instalacje monitorujące i zarządzające pracą jednostki a także zaprojektowane w sposób umożliwiający pracownikom bezpośrednią obserwację stanowisk garażowych i wyjazdów na drogę publiczną.

Na piętrze zlokalizowane będą : moduł dowództwa Jednostki, pokoje do wypoczynku, ześlizgi łączące część socjalną bezpośrednio z garażem, pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków, świetlica, siłownia, pomieszczenia sanitarne, pralnia tzw. czysta, pomieszczenie gospodarcze, magazyn, pomieszczenie techniczne.

Pracownicy Jednostki, łącznie ok 70 osób, pełnią w obiekcie 24-godzinną służbę. Niezbędne było więc zaprojektowanie pomieszczeń bytowo- socjalnych. Pokoje przeznaczone do wypoczynku usytuowano w zacisznej części budynku od strony lasu. Okna pomieszczeń wychodzą na stronę wschodnią. Słońce o wschodzie nie nagrzewa pomieszczeń tak bardzo jak w południe, dlatego wschodnia ekspozycja jest odpowiednia dla pomieszczeń w których nie była przewidywana klimatyzacja. Zaprojektowane ześlizgi strażackie umożliwiają sprawną komunikację pomiędzy pomieszczeniami socjalnymi zlokalizowanymi na piętrze i miejscami postojowymi wozów strażackich, co wpływa korzystnie na czas reakcji służb.

W północnej części budynku, najbardziej oddalonej od części biurowej zaplanowano zewnętrzny taras techniczny przeznaczony pod lokalizację urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji mogących powodować hałas. Taras techniczny oddzielony jest dodatkowo od części socjalnej buforem klatki schodowej.

Trzecia, najwyższa, kondygnacja pomieści: salę szkoleniową z holem, niewielkim zapleczem gastronomicznym i magazynowym oraz węzłem sanitarnym; pokoje hotelowe tzw. dodatkowego zakwaterowania z łazienkami i wspólnym aneksem kuchennym.

Obiekt przystosowano do prowadzenia szkoleń, konferencji, projektując nowoczesną salę szkoleniową wyposażoną w sprzęt multimedialny, rzutnik, ekran elektryczny oraz fotele z pulpitami. W sali zaprojektowano duże panoramiczne okna oraz rolety zaciemniające. Północna ekspozycja przeszkleń wpłynie korzystnie na kształtowanie się temperatury wewnątrz pomieszczenia. Sala szkoleniowa pomieści do 50 osób. Sala wraz z zapleczem posiada dogodny dostęp komunikacyjny klatką schodową zlokalizowaną przy głównym wejściu do budynku, tak, że osoby biorące udział w szkoleniu nie wchodzą na teren socjalny Jednostki i obie części mogą działać niezależnie i bezkolizyjnie.

Bezpieczeństwo użytkowników

Dla głównej klatki schodowej zaprojektowano system oddymiania klatki schodowej z dwoma klapami oddymiającymi w dachu. Klapy dymowe uruchamiane są samoczynnie sygnałem z czujek pożarowych. Oddymianie klatki schodowej przyczynia się do bezpiecznej ewakuacji osób z wyższych pięter budynku w tym osób z sali szkoleń i pokoi hotelowych, czyli tych części obiektu, z których będą  korzystać osoby z zewnątrz, nie będące stałymi użytkownikami obiektu.

Nowoczesne fasady

Dla całego obiektu zaprojektowano nowoczesne fasady wentylowane Alucobond A2. Jest to system elewacji z aluminiowych płyt kompozytowych z niepalnym rdzeniem mineralnym mocowanych do ścian na podkonstrukcji aluminiowej systemem wieszakowym. Zaprojektowana elewacja zapewnia jakość, trwałość i doskonałą estetykę obiektu przez wiele lat. Zaprojektowano elewacje z wąskich płyt w układzie pionowym. Płyty elewacyjne o trzech szerokościach ułożono naprzemiennie. Kolorystyka płyt elewacyjnych w odcieniach szarości z akcentami w kolorze czerwonym była warunkiem Inwestora.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna została zaprojektowana w systemie tzw. ciepłego montażu. Okna i drzwi mocowane będą na konsolach nośnych w grubości warstwy ocieplenia, tzn zostaną wysunięte poza lico ścian konstrukcyjnych. Odpowiednie uszczelnienie pianą izolacyjną oraz dedykowanymi taśmami tak usytuowanych okien zapewnia najlepszą izolacyjność termiczną stolarki mocowanej w ścianach trójwarstwowych.

Okna zaprojektowano jako jednoskrzydłowe, bez dodatkowych podziałów, współgrające z układem płyt elewacyjnych.

Bramy szybkobieżne

Dla szybkiego i bezpiecznego wyjazdu wozów straży pożarnej zaprojektowano bramy harmonijkowe szybkobieżne otwierane na boki o wymiarach w świetle 400 x 450 cm.

Bramy automatyczne z samoczynnym przełączaniem zasilania oraz z możliwością otwierania ręcznego. Bramy wyposażone w system informujący o ich otwieraniu i zamykaniu, wyposażone w blokadę przed przytrzaśnięciem. Minimalny możliwy czas całkowitego otwarcia bramy wynosi 6 sekund.

Posadzki przemysłowe

W garażu oraz pomieszczeniu myjni pojazdów projektowane są posadzki przemysłowe wytrzymałe na duże obciążenia. Posadzki będą wykonane jako utwardzone powierzchniowo w technice suchej posypki metalicznej. W pomieszczeniach ratownictwa chemicznego, których elementy narażone są na kontakt z chemikaliami, projektowana jest chemoodporna posadzka winyloestrowa.

Budynek energooszczędny – fotowoltaika

W obiekcie przewiduje się zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o panele rozmieszczone na dachu. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna będzie cechowała się następującymi parametrami i własnościami:

ilość paneli fotowoltaicznych: 144

moc modułu: 340W

moc instalacji FV: ok. 49 kWp

przewidywany zysk roczny: ok. 50 000 kWh

Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu nad częścią garażową budynku, będą zamontowane na konstrukcji systemowej i skierowane na stronę południową. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Zakłada się wykorzystanie wyprodukowanej energii na potrzeby własne budynku oraz zwrot do sieci dostawcy energii.

Budynek energooszczędny – pompy ciepła

Projektowana instalacja pomp ciepła będzie podstawowym źródłem ciepła i chłodu dla budynku jednostki ratowniczo gaśniczej PSP Łódź-Olechów. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane są na tarasie technicznym bezpośrednio za ścianą zewnętrzną pomieszczenia maszynowni – miejscem lokalizacji wewnętrznych jednostek oraz pozostałej niezbędnej armatury źródła ciepła.

Projektowane pompy ciepła mogą pracować jako urządzenia rewersyjne. W odpowiednich warunkach pogodowych, na sygnał z urządzeń pomiarowych pompy ciepła przełączą się na tryb chłodzenia, przygotowując wodę lodową, które rozprowadzana jest po budynku do jednostek chłodzących wewnętrznych – klimakonwektorów.

Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewczych będzie 8 pomp ciepła o parametrach: dla jednostek zewnętrznych: nominalna moc grzewcza 15,6 kW (2), nominalna moc chłodnicza 11,9 kW(2); dla jednostek wewnętrznych: pobór prądu 0,21 kW

Przewidziano następujący rozdział ciepła:

Projektowane instalacje techniczne

Dla inwestycji wykonane zostały projekty następujących instalacji:

Konstrukcja budynku

 Konstrukcję przedmiotowego budynku stanowią monolityczne elementy żelbetowe: słupy, ściany, belki, tarcze, stropy oraz prefabrykowane dźwigary strunowetonowe. Pomiędzy elementami żelbetowymi monolitycznymi zaprojektowano sztywne połączenia. Prefabrykowane dźwigary dachowe w części garażowej oparte na słupach w sposób przegubowy.

Ze względów konstrukcyjnych (różny układ konstrukcyjny oraz wynikająca z tego duża różnica obciążeń) w obiekcie wprowadzono dylatację (przy osi 13) biegnącą przez całą wysokość budynku. W obiekcie zastosowano jeszcze dylatacje przy osiach 2 i C (możliwość etapowania prac budowlanych).

 Zasadniczymi siłami które działają na konstrukcję, są siły pochodzące od ciężaru własnego, siły od obciążeń klimatycznych oraz w mniejszym stopniu od obciążeń użytkowych.

 Obciążenia od ciężaru własnego pokrycia dachowego oraz obciążenie śniegiem będą przekazywane za pośrednictwem żelbetowych monolitycznych stropodachów oraz stropodachu na belkach, na żelbetowe słupy i ściany.
W identyczny sposób będą przekazywane obciążenia użytkowe oraz ciężar własny z płyt pośrednich. Wszystkie obciążenia z części naziemnej budynku będą przekazane na grunt za pośrednictwem stóp grubości 50 cm oraz ław fundamentowych grubości 40 cm.

W części garażowej zaprojektowano stropodach o konstrukcji belkowej bezpłatwiowej. Z uwagi na wymaganą dużą powierzchnię użytkową garażu bez podpór pośrednich (wewnętrznych) o rozpiętości teoretycznej 25,50 m, dźwigary dachowe w tej części budynku zaprojektowano z prefabrykatów strunobetonowych, dwuteowych o zmiennej wysokości przekroju. Dolna półka elementu jest prosta, górna zaś w celu uzyskania spadku połaci dachowej, ukształtowana ze spadkiem 5%. Wskutek zmiennej geometrii  załamana jest również oś geometryczna elementu i w sposób naturalny uzyskano pożądaną zmianę mimośrodu siły sprężającej.

Dźwigary będą wyposażone w dodatkowe akcesoria: marki stalowe w górnej półce do połączenia z poszyciem dachu oraz z boku górnej półki do połączenia ze stalowa konstrukcja stężeń. W celu przeprowadzenia instalacji podwieszonej pod dach w środniku belki zaprojektowano otwory (ilość elementów podwieszanych wymaga wcześniejszej weryfikacji).

Dźwigary zaprojektowano z betonu C50/60 zbrojonego stalą pasywną AIIIN oraz aktywną w postaci cięgien sprężających o średnicy 15,2 mm (nominalna wytrzymałość na rozciąganie 1860 MPa).

Układ konstrukcyjny stropodachu garażu zaprojektowano jako bezpłatwiowy. Bezpośrednio na górnych półkach dźwigarów strunobetonowych ułożone będą blachy trapezowe (w układzie dwuprzęsłowym) o profilu T135 930 i grubości 1,50 mm.

W przęsłach w osiach 5-6 oraz 10-11 zaprojektowano stalowe stężenia połaciowe w postaci skratowań z prętów stalowych fi 20 mm, wyposażonych w śruby rzymskie do naciągu oraz układ stężeń z rur okrągłych. Stężenia będą montowane do dźwigarów poprzez stalowe marki zamontowane w belkach w zakładzie prefabrykacji. Układ stężeń przedstawiono na rysunku 226.12.04.

W celu wykonstruowania odpowiedniego oparcia dźwigarów na słupach, w ich końcach będą "zatopione" stalowe rury prostokątne 50x80 mm (po dwie na każdym końcu) tworzące przelotowe otwory, do montażu na stalowych prętach fi 20 AIIIN wystających z głowicy słupa.

Dźwigary opierane będą na słupach za pośrednictwem podkładek elastomerowych o grubości 10 mm.

Zaprojektowane dźwigary posiadają wymaganą odporność ogniową dzięki otulinie betonowej wokół prętów i strun. W porównaniu z konstrukcjami monolitycznymi prefabrykaty umożliwiają precyzyjne ułożenie prętów zbrojeniowych oraz strun sprężających. To gwarantuje zachowanie projektowanej wielkości otuliny betonowej, a tym samym klasy ognioodporności. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych okładzin przeciwpożarowych.

Zakres prac projektowych

Dla powyższej inwestycji biuro projektowe Dresler Studio Architektura i Urbanistyka wykonało dokumentację projektową obejmującą: koncepcję projektową, wizualizacje obiektu, projekt budowlany z informacja bioz, wielobranżowy projekt wykonawczy, projekt wnętrz, projekt zieleni, projekt boiska sportowego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary. W ramach prac przedprojektowych wykonana została mapa do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzacja zieleni, uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci, pozwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją.

Dla projektu uzyskano ostateczną decyzję pozwolenie na budowę.

Planowana data realizacji inwestycji: 2020-2021r.