Archiwum Akt Sądowych oraz Magazyn dowodów

Warszawa, PL

Projekt budynku Archiwum akt sądowych oraz magazynu dowodów rzeczowych.

Powierzchnia zabudowy budynku 2900 m2 Powierzchnia użytkowa budynku 6300 m2.

Zakres wykonanych projektów obejmował: projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu,, projekt konstrukcyjny, projekt wentylacji i klimatyzacji, projekt instalacji wod-kan i co, projekt instalacji suchego gaszenia gazem dla archiwów,

projekty instalacji elektrycznych i niskoprądowych: instalacje zasilania i rozdziału energii elektrycznej, instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa, System Sygnalizacji Pożaru (SAP), system oddymiania klatek schodowych. System Kontroli Dostępu (SKD), System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), system nadzoru wizyjnego (CCTV), system okablowania strukturalnego, interkom windowy, system domofonowy,

przedmiary i kosztorysy


Biuro projektów Dresler Studio działając jako pełnomocnik Inwestora uzyskało prawomocna decyzję o pozwoleniuprawomocna dla budybku wraz z instalacjami i przylaczami mediów.