Archiwum Akt Sądowych oraz Magazyn dowodów

Warszawa, PL

Projekt wielobranżowy budynku Archiwum akt sądowych oraz magazynu dowodów rzeczowych.

Powierzchnia zabudowy budynku 2900 m2 Powierzchnia użytkowa budynku 6300 m2.

Zakres wykonanych przez firmę architektoniczną projektów obejmował: projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu, projekt konstrukcyjny, projekt wentylacji i klimatyzacji całego budynku, projekt instalacji wod-kan i co, projekt instalacji suchego gaszenia gazem dla archiwów,

projekty instalacji elektrycznych i niskoprądowych: instalacje zasilania i rozdziału energii elektrycznej, instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa, System Sygnalizacji Pożaru (SAP), system oddymiania klatek schodowych. System Kontroli Dostępu (SKD), System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), system nadzoru wizyjnego (CCTV), system okablowania strukturalnego, interkom windowy, system domofonowy,


Biuro projektów Dresler Studio Architektura i Urbanistyka sp. z o.o. sp. k. działając jako pełnomocnik Inwestora uzyskało prawomocna decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynku wraz z instalacjami i przyłączami mediów.