Wybór Wykonawcy budynku Uczelnianego Centrum Dydaktyki

Projekt budynku dydaktycznego wkracza w fazę realizaji.

W dniu 6 listopada 2006 r. wybrany został Wykonawc robót w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów".

Firma "Mostostal Warszawa S.A." przystępuje do budowy w dniu 16 listopada. Zakres prac obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych, budowlanych, wykończenie,infrastrukturę techniczną, drogi, parkingi.

Wartość brutto kontraktu to 19,58 mln złotych, czas przewidziany na realizację to 18 miesięcy.

Inwestorem zastępczym jest firma Grontmij, projekt opracowało biuro architektoniczne "Dresler Studio Architektura i Urbanistyka" z Krakowa