P.W.S.F T.v. i T. rozpoczęto roboty przy fundamentach

Miesiąc po rozpoczęciu robót wyburzono wszystkie budynki pofabryczne. Widoczna na filmach zabytkowa hala fabryczna remontowana będzie dopiero po wybudowaniu budynku Uczelnianego Centrum Dydaktyki i Nowych Mediów.

Trwają prace ziemne zmierzające do wykonani wykopów fundamentowych pod cały budynek, z wykopów wybrane zostanie ponad 3000 m3 ziemi.