Przebudowa budynku Szpitala- 5 Wojskowy Szpital w Krakowie

szpital 1 930 dach.jpg

Nad klatką schodową wyburzony został strop żelbetowy - wykonana zostanie nowa konstrukcja stropu. Podwyższenie stropu jest konieczne w celu adaptacji poddasza na gabinety lekarskie. projekt architektoniczny obejmuje także wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji na poddaszu zabytkowego budynku.

 

szpital 3 930 zbrojenie.jpg

W celu adaptacji poddasza na gabinety lekarskie potrzebna jest zmiana konstrukcji dachu wieszarowego. Dach wieszarowy uniemożliwia wykonanie korytarza przez środek poddasza. Wykonane są wyburzenia w stropie poddasza w których wykonane zostaną belki żelbetowe podpierające konstrukcję dachu. Zmianie ulega schemat statyczny konstrukcji dachu. Zmiana taka pozwoli na wykonanie komunikacji przez środek poddasza. Architekci objęli projektem adaptacji całe poddasze zabytkowego budynku.

szpital 2 930 zbrojenie.jpg

W wykonanych bruzdach w stropie ułożono zbrojenie belek. W belkach zabetonowane zostaną stalowe marki na których oparta zostanie konstrukcja drewnianego dachu.

Marka stalowa przygotowana do wbetonowania widoczna jest po lewej stronie zdjęcia.