Prace budowalne przy zabytkowym budynku - Kredytowa 3

Obecnie trwają prace przy budowlane przy zabytkowym budynku przy ul Kredytowej 3 w Warszawie. Pierwszy etap prac budowlanych obejmował m.in. czyszczenie oraz kotwienie kamiennych okładzin  elewacyjnych, klejenie taśmami węglowymi kamiennych balkonów wymianę stolarki okiennej w całym budynku. W drugim etapie wymienione zostaną wszystkie instalację techniczne w budynku. Biuro projektów wykonało wielobranżowy projekt remontu i przebudowy budynku biurowego wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi i decyzją o pozwoleniu na budowę. W kolejnym etapie wykonana zostanie nadbudowa budynku oficyny.