Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy PWSF

W dniu 2 lipca 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Robert Gliński- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi podpisali umowę na dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn ?Budynek dydaktyczny PWSFTViT w Łodzi ? uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów?. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach działania 11.3 ?Infrastruktura szkolnictwa artystycznego?, priorytet XI ?Kultura i dziedzictwo kulturowe? Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko?. Wybranemu w drodze konkursu projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości prawie 26 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest budowa Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTViT. Pomysł wybudowania nowoczesnego centrum powstał z konieczności dostosowywania standardów nauczania do poziomu ogólnoświatowego. Pozwoli to na zastosowanie innowacyjnych form nauczania związanych z nowymi technologiami produkcji filmów oraz zapewni wzrost znaczenia uczelni na arenie międzynarodowej. Projekt ten znacząco wpłynie na zwiększenie zainteresowania usługami oferowanymi przez uczelnię. W efekcie powstania Centrum Dydaktyki Nowych Mediów oferta dydaktycznie zostanie znacząco poszerzona oraz poprawią się warunki krajowej i międzynarodowej wymiany kulturowej. żródło informacji: http://www.mk.gov.pl