Nagroda w konkursie Kraków bez barier 2017

 

Nagroda przyznana została architektom z biura projektów Dresler Studio Architektura i Urbanistyka sp. z o.o. sp. k. za kompleksowe uwzględnienie przy realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekty zabytkowe należą do najtrudniejszych do przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Kompleksowość zastosowanych rozwiązań sprawia że "Dom Rzemiosł" jest dostępny przede wszystkim architektonicznie  oraz daje możliwości korzystania osobom z niepełnosprawnościami ze wszystkich funkcji obiektu.

Zabytkowy budynek "Domu Rzemiosł" zlokalizowany jest na ulicy Radziwiłłowskiej- w ścisłym centrum Miasta, w  historycznej tkance objętej pełną ochroną Konserwatora zabytków.

Budynek pełni funkcję: wystawiennicze, edukacyjne i teatralne, udostępniony jest szerokiemu gronu odwiedzających.

Funkcję użyteczności publicznej pełni przestrzeń wystawiennicza na parterze budynku oraz wypożyczalnia kostiumów w poziomie piwnic.