Lamus Teatralny - Zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcą

W styczniu 2015 r. odbyła się konferencja prasowa związana z wyłonieniem głównego wykonawcy oraz rozpoczęciem robót budowlanych projektu rewitalizacji zabytkowego budynku magazynów teatralnych przy ul. Radziwiłłowskiej 3, gdzie powstanie Lamus Teatralny. Remont i przebudowa zabytkowego budynku realizowana będzie zgodnie z projektem architektonicznym opracowanym przez firmę architektoniczną DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu, a zakończyć w kwietniu przyszłego roku. Podczas konferencji podpisano umowę z  Wykonawcą, co wprowadziło projekt architektoniczny w etap realizacji.  Projekt jest  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (kwota dofinansowania: 5 585 327,05 zł) oraz środków krajowych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Budżetu Województwa Małopolskiego.

żrodło: http://lamusteatralny.pl/aktualnosci/zawarcie-umowy-z-generalnym-wykonawca/