Lamus Teatralny - budowa 2015 05 19

lamus_teatralny_biuro_projektow_dresler_1.jpg

Wykonany strop żelbetowy nad parterem budynku. Strop oparty jest na konstrukcji stalowej.

lamus_teatralny_biuro_projektow_dresler_1_schody_zelbetowe_950.jpg

Widoczna konstrukcja stalowa stropu, belki C300 oraz schody żelbetowe

lamus_teatralny_biuro_projektow_dresler_2_950.jpg

Częściowo zmontowana konstrukcja stalowa pod strop nad 1 piętrem. Architektura i konstrukcja budynku nawiązuje do istniejącej konstrukcji stalowej budynku

dawnego magazynu Teatru.

lamus_teatralny_biuro_projektow_dresler_4_konstrukcja_950.jpg

Widoczny tymczasowy dach drewniany przeznaczony wg dokumentacji projektowej do rozbiórki. Projektowany dach będzie powiększony w strone ulicy Radziwiłłowskiej.

Na poddaszu budynku architekci zlokalizowali pracownie krawieckie teatru im. Juliusza Słowackiego. Konstrukcja dachu wykonana będzie po zamontowaniu ażurowych

belek stalowych o rozpiętości ok 13 metrów.