Budowa placu apelowego na terenie JW w Krakowie

Projekt architektoniczny placu apelowego obejmował budowę dróg, placu, instalacji zewnętrznych, trybuny, projekt zieleni. Obecnie realizowany jest wstępny etap robót polegający na likwidacji nieczynnej stacji paliw i budowy części placu.

Wykonawca robót wykonał badania gruntu przy podziemnych zbiornikach paliw. Badania nie wykazały obecności węglowodorów przy zbiornikach. Następnie zbiorniki zostały odkopane. Woda z zalanych zbiorników została przepompowana do autocystern i przewieziona do oczyszczalni ścieków. Po odpompowaniu wody wykonawca wywiezie zbiorniki na składowisko odpadów w celu ich dalszego oczyszczenia. Następnym etapem robót będzie zasypanie wykopów po zbiornikach i wykonanie nawierzchni placu apelowego.