Budowa Centrum Dydaktyki i Nowych Mediów - marzec 2010

Wykonana jest w części budynku płyta fundamentowa. Stawiane są szalunki ścian i stropów. Palisada z mikropali została wykonana co pozwala na realizację płyty i scian bezpośrednio przy granicy działki, przy scianie sąsiedniego budynku.

Film pokazuje postęp prac w dniu 17.03.2010 r.

Film