Budowa Centrum Dydaktyki i Nowych Mediow - maj 2010

Zakończone zostały roboty fundamentowe. Trwa szalowanie żelbetowych ścian parteru. Roboty są utrudnione ze względu na wysokość ścian przekraczającą na parterze 6 metrów. W wysokich pomieszczeniach parteru zaprojektowane sa studia fotograficzne oraz sale dydaktyczne i wystawowe.