Budowa Centrum Dydaktyki i Nowych Mediow - 18 08 2010

Zaawansowanie robót w dniu 18 sierpnia 2010 r. Wykonane są ściany żelbetowe 1 piętra, szalowany jest strop nad pierwszym piętrem budynku biurowego. Projekt budynku zakłada budowę jeszcze 3 kondygnacji w konstrukcji żelbetowej.

Film z budowy PWSF